­POKYNY k závodům Grand Prix Silesia 2003
8.-10. 8. 2003

Vážení závodníci,
Vítáme Vás na čtvrtém závodě seriálu TOI TOI Golden Orienteering Tour 2003.

Prezentace:             je ve stanu pořadatelů v prostoru 1. etapy v Bohdanovicích v pátek 8.8. od 10:00 do 14:00 hod. a od 20:00 do 21:00 pro supersprint (v centru závodů). V sobotu 9.8. od 13:00 do 14:00 hod. pro supersprint.
Veškeré změny je nutné podat písemně do konce prezentace, jinak na ně nebude brán zřetel. Nebudou prováděny změny časů záměnou mezi závodníky. Popisy kontrol  jsou k dispozici v prostoru centra závodu.

Parkování:            V pátek v postoru 1. etapy v Bohdanovicích.  Přejezd  do centra závodů je značen z Bohdanovic. Pro dojíždějící závodníky na 2. a 3. etapu je vyhrazeno parkoviště v centru závodu v části louky určené ke stanování. Dodržujte prosím tento prostor a neparkujte mimo vyhrazené parkoviště. Ubytovaní závodníci mohou parkovat u stanů. Plocha není regulována, prosíme o vzájemnou ohleduplnost. Parkovací poplatek ve výši 50,- Kč za auto a 150,- Kč za autobus na celý pobyt bude vybírán při vjezdu na 1. etapu nebo v centru závodu. Parkovací lístky označte SPZ a umístěte na viditelném místě za předním oknem automobilu.

Vzdálenosti:             1. etapa je vzdálena 1 800 m od centra závodů v Bohdanovic
parkoviště - centrum závodů    0 m, 1. etapa v Bohdanovicích, (možno i dojít z centra závodů)
centrum - prezentace 1 800m  v prostoru 1. etapy  v Bohdanovicích, na supersprint 0 m
centrum - start            1. etapa      1 800 m, značeno modrobílými fáborky
                                     2. etapa      1 300 m, značeno modrobílými fáborky
                                     3. etapa      400m, značeno modrobílými fáborky
centrum  - cíl              1. etapa      1 800 m
                                     2. etapa          0m
                                     3. etapa          0m

Obuv:                        doporučujeme kvalitní obutí (spike).

Popis terénu:          zčásti členitý, umělý polootevřený terén s různorodým břidlicovým podložím, zčásti dobře průběžný terén s atypickou síti komunikací a pestrými porostovými pasážemi.             

Mapa:                        1. etapa  (sprint )                  STRÁŽNÝ  2003-1               měřítko 1:2 000             E 2,5 m
2. etapa  (krátká)                   BLUDIŠTĚ 2003-2                 měřítko 1:5 000            E 2,5 m
Supersprint                            BLUDIŠTĚ 2003-S                měřítko 1:2 000             E 2,5 m
3. etapa  (krátká)                    BLUDIŠTĚ 2003-3                měřítko 1:5 000             E 2,5 m
stav jaro 2003, autor: Z. Lenhart,
vložený supersprint J. Sýkora
tištěné tratě
, mapa vodovzdorně upravena pro všechny kategorie
Mapy se nebudou v cíli odevzdávat.

Start 00:                  1. etapa              15:00 hod., intervalový
2. etapa              9:00 hod., intervalový
3. etapa              9:00 hod., handicapový, handicap do 30 min. ztráty na prvního závodníka 
v jednotlivých kategoriích, dále po minutových intervalech.
Supersprint       16:00 hod, intervalový

                               HDR a TPR – startovní čas si účastníci volí sami do startovního času 100. Startovací kontrola bude v posledním koridoru.

Startovní listina:             vyvěšena na informačních tabulích v centru a v těsné blízkosti předstartu.

Startovní čísla:            ve 3. etapě prvních pět závodníků v průběžném pořadí po dvou etapách v každé kategorii bude mít povinně číslo. Čísla budou umístěna k vyzvednutí před startem.

Použití zvláštních mapových symbolů:  padlý strom (zelené T orientované ve směru kmene), vývrat (zelený křížek), výrazný strom (zelené kolečko), holá kamenitá půda (hnědý rastr), malý hliněný srázek (hnědé čárky bez hřebenové spojnice), všechny tyto značky jsou rovněž vyobrazeny na mapě.
Pro supersprint navíc ohniště (černé kolečko), velká zídka (hnědý rastr s černou linkou)

Upozornění:         V rámci dobrých vztahů s chataři žádáme závodníky, aby neběhali přes upravené předzahrádky rekreačních chat (optimální postupy tudy nevedou).
V prostoru je několik nebezpečných lomů, které jsou jednoznačně čitelné v mapě i terénu. Štípané břidlice mohou způsobit nebezpečná poranění. Nevstupujte do ohrazených prostorů a to i v době mimo závod. Les je zakázaným prostorem pouze v době závodu.

Použitý systém ražení:  elektronické SI, v případě poruchy jsou v mapě políčka pro mechanické ražení. Pro případ zcizení kontroly jsou v prostoru kontroly lístečky s kódem.

Předběžné výsledky: budou vyvěšovány na informačních tabulích v prostoru shromaždiště.

Lékařská pomoc:    v prostoru cíle.

WC:                          chemické mobilní TOI TOI, prosíme závodníky, aby neznečišťovali les.

Mytí, pitná voda:     mytí v mobilních sprchách a korytech. Voda ve sprchách a korytech není pitná!
Pitná voda je pouze v  kontejnerech a je označena.

Občerstvení:           V centru závodu. Improvizovaná restaurace a restaurace v okolí .

Čas uzavření cíle: 1. etapa                            20:00 hod.
2. etapa                            14:00 hod
3. etapa                            14:00 hod.

Časový limit:           120 min. pro všechny etapy

Vyhlášení vítězů:   1. etapa              ihned po doběhu posledních závodníků v centru závodů
2. etapa            ihned po doběhu posledních závodníků v centru závodů
3. etapa            13:30 hod. v centru závodů
První tři z kategorie v  1. a 2. etapě obdrží diplom, první tři v kategorii HDR obdrží drobné ceny. Po 3. etapě budou vyhlášeni první tři z každé kategorie, kteří obdrží diplom a věcné ceny. Kategorie TPR nebude vyhlašována.

Start:                        na startu jsou nulovací jednotky umístěné v prvním koridoru, v druhém koridoru jsou umístěny kontrolní (check) jednotky. Závodníci provádějí nulování a kontrolu ve vlastním zájmu. Výdej mapy je 1 minutu před ostrým startem (1. a 2. etapa a supersprint),  ve třetí etapě je značený úsek k mapám (60 m).

Cíl:                            v cíli jsou na cílové čáře dvě cílové kontroly. Závod pro závodníka končí elektronickým oražením jedné z těchto kontrol. Pouze ve třetí etapě jsou cílové jednotky umístěny za cílovou čárou, pořadí ve sporných případech rozhoduje rozhodčí na cílové čáře. Vyčítání bude prováděno v prostoru cíle podle pokynu pořadatele.

Jury:                         složení bude vyvěšeno v prostoru pro informace.

Protesty:                Přijímány jen písemně s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu.

Všichni závodníci běží na vlastní nebezpečí.

Vážení závodníci, věříme, že se Vám závod bude líbit a oceníte úsilí, které jsme věnovali jeho přípravě. Hezké počasí, dobrý směr a příjemné zážitky  přejí pořadatelé.

 

     ředitel závodu                                hlavní rozhodčí                                       stavitelé tratí
            
L. Pavelek                                       E. Kostka                            M. Hadač , J. Sýkora, P. Nycz, L.Valík

 

Délky tratí 
 
TRAŤ

1. etapa

2. etapa

3. etapa

délka

převýšení

kontroly

délka

převýšení

kontroly

délka

převýšení

kontroly

D10C

1,0 km

55 m

11 k

2,3 km

120 m

8 k

2,7 km

55 m

10 k

D10N

1,0 km

40 m

6 k

2,2 km

100 m

7 k

3,4 km

60 m

7 k

D12B

1,1 km

55 m

15 k

2,9 km

105 m

10 k

2,9 km

70 m

14 k

D14B

1,6 km

100 m

20 k

3,4 km

170 m

16 k

3,5 km

120 m

16 k

D16B

2,0 km

130 m

23 k

3,7 km

160 m

17 k

4,1 km

125 m

18 k

D18B

2,2 km

135 m

26 k

4,5 km

205 m

21 k

4,6 km

255 m

21 k

D20B

2,3 km

135 m

28 k

4,5 km

210 m

22 k

4,7 km

250 m

21 k

D21A

2,3 km

135 m

28 k

5,2 km

260 m

23 k

4,8 km

225 m

25 k

D21E

2,4 km

165 m

29 k

5,6 km

260 m

25 k

5,4 km

220 m

27 k

D35B

2,2 km

145 m

29 k

4,7 km

219 m

22 k

4,5 km

210 m

22 k

D40B

2,1 km

100 m

28 k

4,4 km

180 m

22 k

4,1 km

155 m

21 k

D45B

2,0 km

120 m

26 k

4,1 km

170 m

19 k

3,8 km

170 m

22 k

D50B

1,9 km

105 m

26 k

3,7 km

160 m

19 k

3,7 km

175 m

21 k

D55B

1,8 km

100 m

22 k

3,5 km

180 m

17 k

3,5 km

145 m

21 k

H10C

1,0 km

35 m

11 k

2,7 km

120 m

8 k

2,6 km

70 m

11 k

H10N

1,0 km

40 m

6 k

2,2 km

120 m

8 k

3,4 km

60 m

7 k

H12B

1,1 km

50 m

14 k

3,1 km

140 m

14 k

3,1 km

95 m

15 k

H14B

1,6 km

100 m

20 k

4,4 km

145 m

18 k

3,8 km

130 m

18 k

H16B

2,2 km

155 m

25 k

5,1 km

195 m

22 k

4,6 km

235 m

23 k

H18B

2,4 km

175 m

29 k

6,0 km

265 m

23 k

5,3 km

235 m

23 k

H20B

2,5 km

170 m

29 k

6,1 km

265 m

25 k

5,5 km

235 m

26 k

H21A

2,5 km

170 m

29 k

6,4 km

290 m

28 k

6,5 km

310 m

29 k

H21E

3,1 km

210 m

29 k

7,1 km

290 m

29 k

7,0 km

315 m

30 k

H35B

2,5 km

195 m

29 k

6,3 km

245 m

27 k

5,9 km

260 m

28 k

H40B

2,5 km

175 m

29 k

6,0 km

240 m

26 k

5,2 km

180 m

26 k

H45B

2,4 km

160 m

28 k

5,6 km

260 m

24 k

5,0 km

175 m

25 k

H50B

2,3 km

170 m

26 k

4,7 km

210 m

21 k

4,9 km

175 m

24 k

H55B

2,0 km

130 m

25 k

4,3 km

184 m

18 k

4,7 km

195 m

24 k

H60B

1,9 km

125 m

23 k

3,6 km

160 m

18 k

3,7 km

175 m

21 k

H65

1,7 km

135 m

25 k

3,2 km

150 m

14 k

3,7 km

175 m

21 k

HDR

1,0 km

40 m

7 k

2,3 km

100 m

8 k

3,4 km

60 m

7 k

TPR

1,5 km

95 m

18 k

3,4 km

160 m

13 k

3,3 km

120 m

15 k

Kategorie HDR, D10N a H10N značeny oranžovými fáborky.

 

 

Pokyny k supersprintu

 

Datum konání:        sobota 9.8.2003    

Kategorie:              D10, D12, D14, D16, D18, D21, D35, D45, D55

                                 H10, H12, H14, H16, H18, H21, H35, H45, H55

Přihlášky:               dosud nepřihlášení závodníci se mohou dohlásit při prezentaci v pátek 20:00 - 21:00,
v sobotu pak od 13:00 - 14 :00 hod.

Start:                        intervalový, z centra třídenních závodů,  start 00 v 16:00 hod.

Cíl:                            v centru závodu

Startovka:                bude vyvěšena v sobotu v 15 hod.

Mapa:                        BLUDIŠTĚ 2003-S           měřítko 1:2 000    E 2,5 m   

                                  mapoval:  Jiří Sýkora   stav  léto 2003

                                  Mapy budou vodovzdorně upraveny.

Systém ražení:      elektronické SI, v případě poruchy jsou v mapě políčka pro mechanické ražení.

Ceny pro vítěze:   první tři v každé kategorii obdrží věcné věcné ceny a diplom.

Vyhlášení vítězů:   po skončení závodu.

Funkcionáři závodu:           

ředitel supersprintu:  Luděk Pavelek

           hlavní rozhodčí:     Evžen Kostka

           stavitel tratí:     Jiří Sýkora

Délky tratí

TRAŤ

supersprint

délka

převýšení

kontroly

D10

0,9 km

0 m

9 k

D12

0,9 km

0 m

9 k

D14

1,3 km

0 m

16 k

D16

1,5 km

0 m

16 k

D18

2,0 km

0 m

19 k

D21

2,0 km

0 m

19 k

D35

2,0 km

0 m

19 k

D45

1,5 km

0 m

16 k

D55

1,3 km

0 m

16 k

H10

0,9 km

0 m

9 k

H12

0,9 km

0 m

9 k

H14

1,5 km

0 m

16 k

H16

2,0 km

0 m

19 k

H18

2,0 km

0 m

19 k

H21

2,4 km

0 m

23 k

H35

2,0 km

0 m

19 k

H45

2,0 km

0 m

19 k

H55

1,5 km

0 m

16 k

 

 

startovní časy prvních závodníků ve 3. etapě

 

0

D10N

H10C

D14B

H55B

 

15

D21A

H20B

D40B

H45B

 

30

D12B

H35B

H10N

D16B

 

45

H50B

H60B

D18B

D45B

D10C

60

H21A

H65B

D35B

 

 

75

D21E

D50B

H12B

H40B

H65

90

H16B

D55B

 

 

 

105

H21E

D20B

 

 

 

120

H18B