Grand Prix Silesia 2006 – Černá Voda, Kobylá

 

P O K Y N Y   K    Z Á V O D U

 

Centrum závodů : Kobylá nad Vidnávkou – „Šírava“

Datum konání : 19.-23. července 2006  

Pořadatel :     Přátelé orientačního běhu Opava

 

Shromaždiště: E 1 :                           Kobylá - centrum

E 2 :                           Černá Voda - Kaltenštejn

Vložený sprint:           Kobylá - centrum

E 3 :                            Kobylá – centrum

MTBO                        Kobylá – centrum

E 4 :                            Kobylá - centrum

E 5 :                            Kobylá - centrum                    

                                              

Přehled kategorií :

D10, D12AB, D14AB, D16AB, D18AB, D20AB, D21EABC, D35AB, D40AB, D45AB, D50, D55, D60, D65
H10, H12AB, H14AB, H16AB, H18AB, H20AB, H21EABC, H35AB, H40AB, H45AB, H50AB, H55AB, H60, H65, H70, H75
T3, T5 fit kategorie 3 a 5 km, možnost přihlásit se na jednotlivé etapy i den předem do počtu připravených míst
D10N, H10N ........ linie, HDR ..... linie, rodiče s dětmi
TO ..... trail orienteering kategorie pro zdravotně postižené

 

Prezentace :   Pondělí             17.7.06                         16:00 – 22:00 v centru závodu

                        Úterý               18.7.06                         10:00 – 22:00 v centru závodů

                        Výdej prezentačního sáčku až po zaplacení všech plateb celého oddílu !

                       

Ubytování v kempu: 

                        Ve vymezeném prostroru u centra závodů. Kobylá nad Vidnávkou. Kemp otevřen od 17.7.2006

 

Parkování :

Dle pokynů pořadatelů a Policie ČR .

Pro závodníky ubytované v kempu povolen vjezd ke stanům. Plocha není regulována prosíme o vzájemnou ohleduplnost. Pro dojíždějící závodníky je vyhrazeno parkoviště za objektem „Kamenictví“. Dodržujte prosím tento prostor a neparkujte mimo vyhrazené parkoviště. Poplatek 80,- Kč/auto (300,- Kč/bus) bude vybírán při prvním vjezdu do centra závodů. Řidič obdrží parkovací kartu, kterou je povinen viditelně umístit za čelním sklem u spolujezdce. Karta je platná pouze s vyplněnou SPZ vozidla.

 

Mapy:            E 1 : Venušiny misky - jih        1:7.500,           E = 5 m          formát 297 x 370

E 2 : Kaltenštejn                     1:10.000,         E = 5 m          formát 297 x 340

Vložený sprint:

 Venušiny misky - západ          1 : 3.000,         E = 2,5 m        formát 297 x 297

E 3 : Venušiny misky               1 : 5.000,         E = 2,5 m        formát 297 x 420

MTBO:                                  1 : 15.000,       E = 5 m           formát 210 x 297

                        E 4 : Venušiny misky – sever1:10.000,            E = 5 m           formát 270 x 400

E 5 : Venušiny misky II           1 : 7.500,         E = 5 m           formát 297 x 420

 

Mapy budou vodovzdorně upraveny, vyjma tréninku a MTBO!
Mapy se v cíli neodebírají.

                       

 Vzdálenosti:  

 

 

Centrum – Shromaždiště

Shromaždiště – Start

Shromaždiště – Cíl

E 1

0 km

1800 m / převýšení 45 m

1500 m, cestou na start

E 2

19 km (autem přes Vidnavu) 
5,4 km (pěšky a na kole)

1500 m / převýšení 80 m

0 m

VS

0 km

450 m/ 15 m

0 m

E 3

0 km

1550 m / převýšení 45 m

0 m

MTBO

0 km

200 m/ 30m

0 m

E 4

0 km

2900 m / převýšení 60 m

0 m

E 5

0 km

1700 m / převýšení 30 m

0 m

 

 

Trénink :       Tréninkovou mapu s kontrolami lze zakoupit při presentaci za 20,- Kč. Tyto kontroly budou osazeny v lese v době : od 17.7. - 10:00 hod   do 18.7.06 do 20:00 hodin.

 

Závodní program:     

 

                       středa   19.7.06             E1        zkrácená trať    start 00 = 9:00   hod. intervalový                       

           čtvrtek  20.7.06             E2        klasická trať      start 00 = 9:00   hod. intervalový           

                       čtvrtek  20.7.06             vložený sprint                start 00 = 17:00 hod. intervalový           

                       pátek    21.7.06             E3        krátká trať        start 00 = 9:00   hod. intervalový                       

           pátek    21.7.06             MTBO                          start 00 = 16:00 hod intervalový            

                       sobota  22.7.06             E4        klasická trať      start 00 = 9:00   hod. intervalový                       

            neděle  23.7.06             E5        zkrácená trať    start 00 = 9:00   hod. intervalový                       

 

Ražení :           Elektronické (systém SportIdent).Při poruše el. systému ražení použijte náhradní mechanické ražení, které bude zkontrolováno v cíli ve vyhrazeném prostoru. Každý závodník si na startu ve vlastním zájmu musí provést vynulování a kontrolu SI čipu a je povinen si nechat v cíli odečíst údaje z SI čipu do počítače (a to i v případě, že nedokončí závod !!) V případě odcizení kontroly závodník donese lístek s číslem z místa kontroly a v cíli předloží ke kontrole rozhodčímu.

 

Vyčítání čipů : V 1. etapě si závodník vyčte čip v centru závodů. (1500 m cíl – centrum).  V ostatních etapách vždy v cíli ihned po doběhu.

 

Kategorie HDR a T3 a T5: Tyto kategorie mají možnost libovolného startu v intervalu 0 – 120 minut.

 Při dostavení se na start vás vedoucí startu zapíše do startovní listiny.

 

Trail orienteering: start E1 – E4 v 16:00, E5 v 10:00

Na jednotlivých stanovištích označí startující do papírových průkazů písmenem A-F kontrolu, kterou považují za správnou, popř. Z pokud se domnívají, že správná není žádná. Kontroly jsou řazeny od A zleva. Na časových kontrolách se musí rozhodnout do 1 minuty, čas jim měří přítomný rozhodčí. Na časové kontrole musí být jeden z lampionů správně (nemůže být Z). Doprovod pomáhá závodníkům pouze fyzicky, nesmí jim radit.

 

Terén:             E1, E3, E4, E5, sprint, MTBO členitý, převážně plochý terén skandinávského typu. E2 – členitý kopcovitý terén s množstvím kamenných polí.

.          

Doprava :        Vlastní na  E2. Buď autem, pěšky nebo na kole.

 

Startovní listiny : 
Startovní listiny budou vyvěšeny v centru závodů a v těsné blízkosti předstartu.

 

Startovní čísla:

Každý závodník je povinen běžet se startovním číslem. V případě jeho ztráty si vedoucí klubu vyzvedne náhradní číslo, do kterého doplní startovní údaje.

 

Popisy kontrol :  Budou vytištěny na mapách -  pouze piktogramy.

 

Použití zvláštních mapových symbolů:            

padlý strom (zelené T orientované ve směru kmene), vývrat (zelený křížek), výrazný strom (zelené kolečko), malý hliněný srázek (hnědé čárky bez hřebenové spojnice), všechny tyto značky jsou rovněž vyobrazeny na mapě.

Start :              Začátek orientace je označen kontrolním lampionem, který je ve vzdálenosti do 200 m od posledního startovního koridoru. Postup mezi posledním startovním koridorem a začátkem orientace je označen červeno-bílými fáborky. Závodníci mapy si odebírají 1 min před ostrým startem, a k místu orientace to je povinný úsek.

                        Značení startu ze shromaždiště : modro–bílé fáborky        

 

Cíl :                 Ve všech etapách i ve vloženém sprintu se cílový čas zaznamenává naražením jednotky SI (umístěné na cílové čáře).

 

Občerstvení po závodě :

Pitná voda.

 

Občerstvení na trati:            

Pitná voda – bílý kelímek, iontový nápoj – hnědý kelímek

 

Stravování :    Stánky s rychlým občerstvením v centru.

                       

Běžecké oblečení a obutí :  Obuv bez omezení.        

 

Časové limity :          

1. etapa                        -           120 minut

2. etapa                        -           150 minut

vložený sprint                -           60 minut

3. etapa                        -           120 minut

MTBO                         -           120 minut

4. etapa                        -           150 minut

5. etapa                        -           120 minut

  

Umývání:        Mytí v mobilních sprchách a korytech. Voda ve sprchách a korytech není pitná!

Pitná voda je pouze v  kontejneru a je označena., V E2 nouzově lavory.

 

WC:                WC je chemické mobilní SEBAK, prosíme závodníky aby neznečišťovali les.

 

Zdravotní zabezpečení :
Základní ošetření  - na shromaždišti jednotlivých etap.

 

Výsledky :       Budou vyvěšovány v průběhu závodů v  prostoru centra závodů. Při E2 budou výsledky vyvěšovány na shromaždišti.

 

Vyhlašování  výsledků : Vždy  v centru závodů „Šírava“

Vítězové jednotlivých etap  a první tři závodníci v každé kategorii závodu Vložený sprint a MTBO budou odměněni věcnou cenou při vyhlášení každý večer ve 20:30.

Celkové výsledky budou vyhlášeny ve všech kategoriích v neděli 23.7.06 ve 13:30 hod. První tři závodníci v každé kategorii obdrží drobné věcné ceny. Vítězové kategorií (HE, DE) obdrží poháry. Nevyzvednuté ceny nebudou zasílány.

 

Jury závodu:   Složení bude vyvěšeno v centru závodů..          

 

Protesty:         Pouze písemné s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu..

  

Upozornění:    ZÁKAZ VSTUPU NA SOUKROMÉ POZEMKY A DO OPLOCENEK !!! 

VŠICHNI ZÁVODNÍCI SE ZÁVODU ÚČASTNÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !!!

Při příjezdu a příchodu do kempu dbejte zvýšené pozornosti při překonávání tratě Českých drah.

Přísný zákaz vstupu do přilehlého objkektu kamenictví !! Jsou zde hlídací psi.

Přísný zákaz rozdělávání ohnů v celém areálu závodů!!

 

Informace:      www.silesia.nord-service.cz

 

 

Funkcionáři:   Ředitel závodů:             Luděk Pavelek

                        Technický ředitel:         Jan Peřinka

                        Sportovní ředitel:           Miroslav Hadač

                        Hlavní rozhodčí:            Evžen Kostka

                        Stavitelé tratí:               E 1:  A. David

                                                           E 2:  P. Hynek

VS:  E. Kostka

                                                           E 3: M. Hadač 

                                                           MTBO: J. Král

                                                           E 4: M. Kovařík

                                                           E 5: L. Valík

                                                                       

Doprovodné kulturní programy:

                        pátek 21.7. – koncert skupiny „Opavská 4“ 

sobota 22.7. – diskotéka

Obě akce na pódiu v centru závodů - Šírava

 

Vážení závodníci, věříme, že se Vám závod bude líbit a oceníte úsilí které jsme věnovali jeho přípravě. Hezké počasí, dobrý směr a příjemné zážitky  přejí pořadatelé.

 

 

 

Luděk   Pavelek                                                                      Evžen Kostka

ředitel závodu                                                                          hlavní rozhodčí