Grand Prix Silesia 2006

Mezinárodní 5 -Etapové závody v orientačním běhu

Rozpis závodů

Datum konání:
19. - 23. července 2006 (středa - neděle)

Pořadatel:
POBO - Přátelé orientačního běhu Opava
Centrum:

Černá Voda

Kategorie:

D10, D12AB, D14AB, D16AB, D18AB, D20AB, D21EABC, D35AB, D40AB, D45AB, D50, D55, D60, D65

H10, H12AB, H14AB, H16AB, H18AB, H20AB, H21EABC, H35AB, H40AB, H45AB, H50AB, H55AB, H60, H65, H70, H75
T3, T5 fit kategorie 3 a 5 km, možnost přihlásit se na jednotlivé etapy i den předem do počtu připravených míst
D10N, H10N ........ linie, HDR ..... linie, rodiče s dětmi
TO ..... trail orienteering kategorie pro zdravotně postižené

Upozornění:
Informace o způsobu zařazení do Rankingu a možnosti zisku licence A budou zveřejněny na www stránce závodu ihned po vydání příslušných dokumentů ze strany SK sekce OB.
Sportovní program:

Středa    19. 7.        E1      – zkrácená trať         9:00          1: 7 500            A. David
Čtvrtek    20. 7.       E2      – klasická trať           9:00           1:10 000           P. Hynek
Pátek      21. 7.       E3      – krátká trať              9:00           1: 5 000            M. Hadač
Sobota    22. 7.       E4      – klasická trať           9:00           1:10 000           M. Kovařík
Neděle    23. 7.       E5      – zkrácená trať         9:00           1: 7 500            L. Valík

Doprovodný program:

Čtvrtek    20. 7.       Vložený sprint                      17:00         1: 3 000            E. Kostka
Pátek      21. 7.       MTBO                                 16:00         1:20 000           J. Král

Kategorie pro vložený sprint:

D10, D12, D14, D16, D18, D21, D35, D45, D55
H10, H12, H14, H16, H18, H21, H35, H45, H55

Kategorie pro MTBO:

D12, D14, D16, D18, D21, D35, D45, D55
H12, H14, H16, H18, H21, H35, H45, H55

Přihlášky:

Přihlašovacím systémem OB Haná nebo mailem na adresu: jana.glabaznova@centrum.cz,
e-přihlášky je nutno zasílat v povinném formátu ČSOB, přihláška zaslaná e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď.

Způsob úhrady:

Všechny platby zašlete bezhotovostním převodem nebo složením hotovosti na přepážkách KB, číslo účtu: 86-6957020267/0100, variabilní symbol: 1010xxxx, kde „xxxx“ je číslo Vašeho oddílu dle adresáře ČSOB. Platbu doložte při prezentaci.

Zákl. poplatky (Kč)
- termín platby

do 30.4. do 30.5. do 30.6.

DH16-DH55

500 650 800

Ostatní

400 500 600

T3, T5, HDR

80/etapa 80/etapa 80/etapa

Camp

320 320 320

Půjčovné SI /den

20 20 20

Start. vlož. sprint

50 60 70

MTBO

50 60 70

TO

30/etapa 30/etapa 30/etapa

Po 30.6. jsou přihlášky přijímány jen do počtu připravených vakantů za dvojnásobné startovné

Ubytování:
Stanový camp:
17. - 23. 7. 2006 Cena zahrnuje servis mobilních WC, napojení pitné a užitkové vody, sprchy a osvětlení kempu.Další typy ubytování pořadatel nezajišťuje.

Trénink:

Tréninková mapa v okolí centra.

Parkování:

V prostoru centra. Parkovné na celý pobyt bude vybíráno při prvním vjezdu do centra ve výši 80,- Kč za auto, 300,- Kč za autobus na celý pobyt.

Prezentace:
Pondělí 17.7. od 16:00 do 22:00 hod. v centru závodů
Úterý 18.7. od 10:00 do 22:00 hod. v centru závodů

Mapy:

Autoři:
Zdeněk Lenhart, Petr Mareček, Ivo Habán, Bohumil Háj, Petr Hranička (podzim 2005, jaro 2006). Všechny mapy budou vodovzdorně upraveny.
Generální dodavatel služeb:

NORD Service Opava
Systém ražení:

Sport Ident pro všechny kategorie.

Terén:

Členitý převážně plochý terén skandinávského typu (kameny, skalky, bažinky).
Stravování:

V centru závodu teplá jídla, stánky, velkokapacitní stany
Funkcionáři:

Ředitel závodů:                    Luděk Pavelek          +420 602 521 660

Sportovní záležitosti:            Mirek Hadač              +420 602 719 817
Technické zabezpečení:     Jan Peřinka                +420 602 760 265
                                            Katarzyna Androsz   
Hlavní rozhodčí E1-E5:       Evžen Kostka             +420 608 910 768
Hlavní rozhodčí sprint:         Mirek Hadač              +420 602 719 817

Upozornění:

Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu
v cíli. Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.

Doporučujeme:

Celý příhraniční region nabízí ideální podmínky pro cykloturistiku. Proto doporučujeme horská kola (výlety, doprava na etapy 2,3,4).