TOITOI Golden Orienteering Tour 2003

Grand Prix Silesia 2003

Mezinárodní tříetapové závody v orientačním běhu

Datum konání: 8. - 10. srpna 2003

Pořadatel: Nord Slavia Minerva Opava, Agentura PRO Orient v.o.s.

Centrum: Bohdanovice u Opavy

Kategorie:

D10N (linie), D10C, D12B, D14B, D16B, D18B, D20B, D21E, D21A, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B,  D60, D65, D70

H10N (linie), H10C, H12B, H14B, H16B, H18B, H20B, H21E, H21A, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65, H70, H75, H80, H85

TPR (2,5 - 4,5 km) - volná kategorie pro příchozí a začátečníky. Lze se přihlásit i jen na jednotlivé etapy. V této kategorii se nevyhlašují celkové výsledky.

HDR - kategorie pro rodiče s dětmi (linie)

Poznámka pro kategorie: V kategoriích D/H 21 bude provedeno rozdělení do podkategorií podle stavu Rankingu HSH k 31.7.2003.

Kategorie pro vložený supersprint:

D10, D12, D14, D16, D18, D21, D35, D45, D55

H10, H12, H14, H16, H18, H21, H35, H45, H55

Sportovní program:
Pátek 8.8.:                              E1 - sprint
Sobota 9.8.:                            E2 - krátká trať
                                               Rankingový závod:                   Sprint - centrum závodů
Neděle 10.8.:                          E3 - krátká trať - handicap

Starty etap: E1: 15:00 hod.,  E2: 9:00 hod., Sprint  16:00 hod, E3: 9:00 hod.,
Časový harmonogram dalších akcí obdrží každý závodník při prezentaci.

Písemné přihlášky: Jana Glabazňová, Těšínská 57, 746 01 Opava,
Nebo mailem na adresu: jana.glabaznova@centrum.cz
Fax: +420 553 777 040

Povinná forma přihlášky zasílaná e-mailem: Přihláška se posílá jako textový soubor, kde je jeden závodník na jedné řádce (doporučuje se kódování Windows 1250, ale nevyžaduje se - jméno je jen informativní údaj) v této struktuře:
7 znaků registrační číslo (01-07), mezera (8), 10 znaků kategorie (09-18), mezera (19), 6 znaků číslo čipu SI (20-25), mezera (26), 25 znaků jméno (27-51), mezera (52), 1 znak licence (53), mezera (54), do konce řádky poznámka (55-)

Poznámky pro e-přihlášky:

- Do poznámky je možno uvádět platby, údaj mimo soutěž apod. podle údajů v rozpise.
- Položka kategorie musí odpovídat rozpisu na příslušný závod a nesmí obsahovat mezeru.
- Příjmení jméno (i licence) jsou přednostně brány z registrace podle registračního čísla a slouží jen ke kontrole údajů.
- Registrační číslo musí obsahovat na všech řádkách kód oddílu.
- Číslo SI uvedené v přihlášce má přednost před číslem SI uváděném v registraci.
- Volná místa se vyplňují mezerou (mezerník), v žádném případě se nepoužívá tabelátor.
- Přihláška zaslaná e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď.

V případě nepoužití povinného formátu přihlášky při počtu přihlašovaných závodníků 5 a více bude pořadatel účtovat manipulační poplatek ve výši 5 % z celkové výše přihlášky.

Informace: Organizační: +420 602 521 660  Luděk Pavelek     Sportovní: +420 602 719 817 Mirek Hadač

Způsob úhrady: Všechny platby zašlete bezhotovostním převodem nebo složením hotovosti na přepážkách ČS a.s. na účet: 1841650379/0800 Variabilní symbol: 1010xxxx, kde "xxxx" je číslo Vašeho oddílu dle adresáře ČSOB. Kopii dokladu o zaplacení přiložte k přihlášce, nebo pošlete faxem. Nebude-li doložena platba, ani zástupce oddílu neprokáže platbu při prezentaci, bude účtováno startovné a ostatní poplatky jako při prezentaci na místě.

Vklady:

Kategorie (Vklady jsou uvedeny v Kč.)

Do 11.7. 2003

Od 12.7. do 20.7.2003

Od 21.7. a při prezentaci

D/H10N, -10, HDR, TPR

100,-

130,-

150,-

Do D/H14 a nad D55, H60

200,-

270,-

350,-

TPR, HDR /1etapa

70,-

70,-

70,-

Ostatní

300,-

400,-

500,-

Půjčovné za SI kartu

30,- / den

30,- / den

30,- / den

Tištěné výsledky zaslané oddílu

50,- / kus

50,- / kus

50,- / kus

Startovné Sprint 9.8.03

40,-

55,-

70,-

Výše vkladu při protestu: 200,- Kč

Parkování: 50,- Kč za auto na celý pobyt, 150,- Kč za autobus na celý pobyt
Poplatek bude vybírán na začátku pobytu!!!

Storno: Písemné storno přihlášky do 20.7.2003 - bude vráceno 50% startovného.
Od 21.7.2003 nebude vráceno nic.

Ubytování: Ceny ubytování jsou uváděny za celý pobyt bez ohledu na skutečný počet nocí!!!

1) Stanový kemp - 7.8. až 10.8.2003: 190,- Kč / osoba / pobyt
Cena zahrnuje servis EKO WC, napojení pitné a užitkové vody, sprchy a osvětlení kempu.

2) Další typy ubytování pořadatel nezajišťuje, kontakty na provozovatele naleznete zde.

Prezentace: Na prezentaci se vždy dostaví pouze jeden zástupce oddílu, který odprezentuje
celý oddíl najednou.
Čtvrtek 8.8. : od 18:00 do 20:00 hod. v centru závodů
Pátek 9.8.: od 10:00 do 12:30 hod. a od 20:00 do 21:00 v centru závodů

Mapy: Měřítko: E1: 1:2 000, E2: 1:5 000, Sprint : 1:2000,  E3: 1:5 000
Mapoval: Zdeněk Lenhart na jaře 2003, Jiří Sýkora (Sprint), Stav: jaro 2003
Design, sazba, osvit a tisk: NORD Service Opava
Všechny mapy budou vodovzdorně upraveny.

Systém ražení: SportIdent pro všechny kategorie.

Terén: Terén mírně zvlněný až kopcovitý s množstvím menších kamenů a drobných skalních útvarů, lomů, lomečků, závrtů, jam a prohlubní.

Vzdálenosti: kemp - Opava: 22 km, sportovní centrum - kemp: 0 m, cíl - kemp: 0 m,
sběrné auto-parkoviště - kemp: 100 m, sběrné bus-parkoviště - kemp: 1500 m

Funkcionáři: Ředitel závodů: Luděk Pavelek, Hlavní rozhodčí: Evžen Kostka
Stavitelé tratí: Miroslav Hadač E1, Petr Nycz E2, Luděk Valík E3, Sprintu: Jiří Sýkora

Ceny pro vítěze: První tři v každé kategorii v každé etapě obdrží diplomy, vítězové třídenních obdrží diplomy a věcné ceny. První tři v každé kategorii Supersprintu obdrží věcné ceny a diplomy.

Upozornění: Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu v cíli. Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.

Pro veškerý prodej, včetně sportovního zboží, je nutná písemná smlouva s oddílem Nord Slavia Minerva Opava, Všechny smlouvy musí být uzavřeny nejpozději do 15.7.2003. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout vydání povolení o prodeji v souvislosti s dodržením reklamních práv sponzorů a obchodních partnerů Golden Orienteering Tour 2003 a Grand Prix Silesia 2003.

Rozpis byl schválen ředitelem závodů v plném rozsahu dne 10.3.2003.