Společné pokyny pro všechny etapy

 

Centrum závodů:       

                          Vidnava – Velká Kraš, rekreační středisko - Habina

Datum konání:  

                          22.-25. července 2004   

Zařazení do soutěží:  

                          HSH Ranking - koef. 1.0, 4. etapa HI-TEC Cup - koeficient 1.04

Pořadatel:         

                          Přátelé orientačního běhu Opava, Haná orienteering, s.r.o.                   

Kategorie:         

                          D10, D12AB, D14AB, D16AB, D18AB, D20AB, D21EABC, D35AB, D40AB, D45AB, D50, D55, D60, D65, H10, H12AB, H14AB, H16AB, H18AB, H20AB, H21EABC, H35AB, H40AB, H45AB, H50AB, H55AB, H60, H65, H70, H75, T3, T5 fit kategorie 3 a 5 km, možnost přihlásit se na jednotlivé etapy i den předem D10N, H10N linie, HDR rodiče s dětmi   

Vložený sprint:  

D10, D12, D14, D16, D18, D21, D35, D45, D55, H10, H12, H14, H16, H18, H21, H35, H45, H55, HD open

Prezentace:      

                          V centru závodů – pořadatelský stan v cílovém areálu

                          Úterý             20.7.04             20:00 – 22:00

                          Středa           21.7.04             12:00 – 22:00

                          Čtvrtek           22.7.04               8:00 – 11:30

                          Výdej prezentačního sáčku až po zaplacení všech plateb celého oddílu !

Ubytování chatky:      

                          Dle objednávek a pokynů pořadatelů při prezentaci. 

Ubytování camp:        

                          Ve vymezeném prostoru v  centru závodů. Zákaz rozdělávání ohňů !

Ubytování Bohema:   

Ubytování ve sportovním areálu Bohema ve Zlatých Horách (hotel, bungalovy) je možno až po zaplacení na prezentaci. Areál je vzdálen 25 km od centra (směr Mikulovice).   

Parkování:        

Dle pokynů pořadatelů a Policie ČR . Před příjezdem do centra závodů, zaparkujete automobil na záchytném parkovišti. Po prezentaci a zjištění ubytování budete nasměrováni do místa svého pobytu (chaty „A“ chaty „B“, camp). Poplatek 80,- Kč/auto (150,- Kč/bus) bude vybírán při prvním vjezdu do centra závodů. Řidič obdrží parkovací kartu, kterou je povinen viditelně umístit za čelním sklem u spolujezdce.

Mapy:                

                          Mapy budou vodovzdorně upraveny.                

Startovní čísla:  

Každý závodník je povinen běžet se startovním číslem. V případě jeho ztráty si vedoucí klubu vyzvedne náhradní číslo, do kterého doplní startovní údaje.

Trénink:            

Tréninkovou mapu s kontrolami lze zakoupit při prezentaci za 15,- Kč. Kontroly budou osazeny v lese od 21.7 od 8:00 hodin do 10:00 hodin následujícího dne (22.7). Po tomto čase je prostor tréninkové mapy zakázaným prostorem.

Ražení:             

Elektronické (systém SportIdent). Při poruše el. systému ražení použijte náhradní mechanické ražení, které bude zkontrolováno v cíli ve vyhrazeném prostoru (označeno jako „Kontrola chybného ražení“). Každý závodník si na startu ve vlastním zájmu musí provést vynulování a kontrolu SI čipu a je povinen si nechat odečíst údaje z SI čipu do počítače (a to i v případě, že nedokončí závod !!) V případě odcizení kontroly závodník donese lístek s číslem z místa kontroly a v cíli předloží ke kontrole rozhodčímu.

Vyčítání čipů:    

                          V cíli jednotlivých etap ihned po doběhu do cíle. (Kromě E3 - vyčtení    v centru)

Kategorie HDR: 

Tato kategorie má možnost libovolného startu v intervalu 0 – 120 minut ve všech etapách. Při dostavení se na start vás vedoucí startu zapíše do startovní listiny a odstartuje ze startovací SI jednotky pro HDR.

Zakázaný prostor:      

                        Veškeré lesní porosty v okolí centra jsou po dobu konání jednotlivých etap zakázaným prostorem. Mimo tuto dobu lze vstupovat a pohybovat se po lese jen po turisticky značených cestách.

Terén:               

                        Členitý terén skandinávského typu. V letošním příznivém vegetačním období v nízkých pasážích a podrostech poměrně hodně vyrostl a zhoustl oproti klasifikaci v mapách. Místy probíhá těžba. Dbejte zvýšené pozornosti v okolí lomů, kritická místa jsou vyznačena v terénu červenobílými páskami.       

Startovní listiny:

Startovní listiny E1 až E4 budou vyvěšeny v centru závodů, na recepci hotelu Bohema  a na startech  jednotlivých etap. Startovní listiny pro  pátou etapu budou vyvěšeny v sobotu večer.                     .

Popisy kontrol:  

                          Budou otištěny pouze na mapách formou piktogramů.

Start:                 

Začátek orientace je v místě výdeje map. Mapy se vydávají 1 min. před ostrým startem (mimo páté etapy).        

Cíl:                    

V první až čtvrté etapě a ve vloženém sprintu se cílový čas zaznamenává naražením jednotky SI (umístěné na cílové čáře), v  páté etapě bude pořadí určeno oražením cílové jednotky za cílovou čárou, ve sporných (spurt) případech rozhoduje cílový rozhodčí pořadí na cílové čáře.

Odevzdávání map:     

                          Mapy se v  cíli neodevzdávají, pořadatelé vyzývají všechny účastníků závodů k dodržování pravidel fair play.

Občerstvení po závodě:         

                          Horský pramen - 0,5 lt láhev minerálky

Občerstvení na trati:  

Vyznačeno na mapě fialovým symbolem. K dispozici voda (bílé kelímky) a iontový nápoj (hnědé kelímky).

Stravování:       

Stánky s rychlým občerstvením v centru, jídelna s hotovými jídly v chatovém táboře „A“ a restaurace  Habina v táboře „B“

Umývání:           

                          V centru závodů sprchy. , v cíli E2 nouzové - lavory.

WC:                   

                          V prostoru centra, shromaždiště a cestou na starty.

Zdravotní zabezpečení: 

                          Základní ošetření  - na shromaždišti jednotlivých etap.

Dětská školka:   

Bude umístěna v centru závodů a lze ji tedy využít pro všechny etapy s výjimkou E2. O Vaše děti se ale postaráme i na této etapě - hlídání je zajištěno po celou dobu závodu.

Výsledky:          

                          Budou vyvěšovány v průběhu závodů  v prostoru shromaždiště, celkové pak v centru závodů.

Vyhlašování  výsledků:          

Vítězové jednotlivých etap budou odměněni trikem „Vítěz etapy“. První tři závodníci ve vloženém sprintu budou odměněni drobnými cenami. První tři závodníci v HI-TEC  Cupu budou odměněni věcnými cenami. Vyhlášení po jednotlivých etapách bude vždy ve 20.00 hod. v centru závodů. Celkové výsledky budou vyhlášeny ve všech kategoriích po skončení 5.etapy (předpokládaný čas ve 14:00). První tři závodníci v každé kategorii a prvních 6 závodníků v Elitních kategoriích obdrží drobné věcné ceny. První závodníci v kategorii E a A dostanou navíc pohár.  Na závěr vyhlášení výsledků proběhne losování o nevyzvednuté a další věcné ceny. Budou losována startovní čísla. Ceny je nutné vyzvednout osobně oproti startovnímu číslu           .

Jury závodu:     

                          Složení bude vyvěšeno v centru závodů.          

Protesty:            

                          Pouze písemné s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu.

Upozornění:      

Zákaz vstupu na soukromé pozemky. Všichni závodníci se účastní závodů na vlastní riziko !  Nezanechávejte cenné věci ve stanech. Pořadatel neručí za případné ztráty.

Důležité upozornění: 

                          Jelikož v celém okolí centra budou probíhat etapy žádáme všechny účastníky, aby pro vykonání osobní potřeby využívali zásadně mobilních WC. 

Funkcionáři:      

                          Ředitel závodu:                                  Luděk Pavelek

                          Sportovní zabezpečení:                       Mirek Hadač

                          Technický ředitel:                               Robert Zdráhal

                          Technické zabezpečení:                     Jan Peřinka

                          Hlavní rozhodčí:                                 Marek Petřivalský

                                  

Doprovodné programy:          

                          pátek 23.7.-20:30- koncert skupiny „Pangea“-Beatles revival (v centru závodů)

                          sobota 24.7. - 20:30 -  diskotéka na koupališti ve Velké Kraši

 

 

                               

Luděk Pavelek                                                             Marek  Petřivalský

ředitel závodu                                                               hlavní rozhodčí

 

 

 

Common Information For All Stages

 

Event Centre:          

                                Vidnava - Velká Kraš, Recreational Resort ”Habina”

Event Date:             

                                22nd-25th July 2004  

Organisers:             

                                ”Friends of Orienteering” Opava, ”Haná orienteering” Ltd                 

Categories:             

D10, D12AB, D14AB, D16AB, D18AB, D20AB, D21EABC, D35AB, D40AB, D45AB, D50, D55, D60, D65, H10, H12AB, H14AB, H16AB, H18AB, H20AB, H21EABC, H35AB, H40AB, H45AB, H50AB, H55AB, H60, H65, H70, H75, T3, T5 fitness 3 and 5 km (registration possible 1 day prior the stage) D10N, H10N marked route, HDR - parents and children   

Attendant Sprint:    

                                D10, D12, D14, D16, D18, D21, D35, D45, D55, H10, H12, H14, H16, H18, H21, H35, H45, H55, HD open

Registration:           

                                Event Centre – organiser tent in the Finish Area

                                Tuesday               20th July ’04                  20:00 – 22:00

                                Wednesday          21st July ’04                  12:00 – 22:00

                                Thursday              22nd July ’04                    8:00 – 11:30

Accommodation bungalows: 

                                According individual orders and organisers instruction.

Accommodation camp:          

                                In delimited area in the event centre. Open fires are strictly prohibited !

Accommodation Bohema:     

After payment in the event centre your will be directed to Sport Centre Bohema, approx. 25km direction Mikulovice   

Parking:                  

                                On your arrival to the Event Centre use a marked parking area. On your first arrival you will be charged a parking fee (80,- CZK/car, 150,- CZK/bus). The driver will receive a parking card that

                                should be placed visible inside your card under the front window during all event.

Maps:                      

                                All maps will be water-proof.                     

Start Bibs:               

All competitors have to run with their start bibs. In the case of lost your team leader can get a new one in the organiser tent.

Training:                 

A training map with training controls can be purchased for CZK 15 at the registration desk. Training controls will be placed in the training area from 21st July, 8,00 to 22nd July 10,00. From 22nd July 10,00 the training area is prohibited for all runners!

Punching:                  

Electronic – Sport Ident. In the case of SI failure, runners have to use the mechanical punching to designed area for reserve punching on their map. Every competitor should delete in his own interest SI card in the pre-start area and then red-out his SI card immediately after the end of the race (also in the case of race abandon!!). In the case of stolen control, runners should take a paper with    control description number scattered within the control place and hand it over to finish controllers.

SI Card Read-Out:  

                                In the finish area of individual stages immediately after the end of the race    (please read carefully a special instructions for E2!)

Category HDR:        

Category ”Parents with Children” – participants can start  in any time between start times 0-120 minutes during all stages. On presentation in pre-start area, organisers will give you start time

Prohibited Area:     

                                All forest surrounding event centre is prohibited area during  all time when    individual stages are held. Outside this time limitation participants can enter and move through the forest only on the marked tourist paths.

Terrain:                  

                                Scandinavian-type detailed terrain.  Locally thick undergrowth and timber     logging. Please pay increased attention to the area of quarries and stonepits – dangerous area will be marked with red-white marking lines

Start Lists:              

Start Lists for stages E1 to E4 will be posted in the Event Centre, at the reception desk of hotel Bohema and start areas of all stages. Start lists for last stage E5 will be posted on Saturday evening.

Control Description:   

                                Available only printed on the maps

Start:                      

The place of the beginning of orienteering is the place of map delivery to runners. The maps will be handed out to runners one minute prior to their start, except for E5.

Finish Timing:        

During stages E1 to E4 and in attendant sprint race, the finish time will be determined by the punching of finish SI unit placed on the finish line. During last stage E5 the time will be determined by punching of the finish SI unit placed after the finish line, and in case of disputed finish spurts the order of arriving runners will be determined by finish controller.

Map Withdraw in Finish:        

                                The maps will be not taken from runners in the finish. The organisers ask all participants to follow fair play rules.

Refreshment:          

During race (water and syrup) - marked with IOF purple symbol. In the finish – water (white cups) and ionic beverage (brown cups)

Meals:                     

Fast-food kiosks in the Event Centre, canteen in the bungalows area ”A” and restaurant Habina in bungalows area ”B”. 

Washing:                

                                Showers in Event Centre, finish of E2 – provisional washbowls.

WC:                        

                                In the Event Centre, Stage Centres and on the way to the starts.

Medical Service:    

                                First-aid in the stage centres.

Children Nursery:   

                                Located in the Event Centre and is available for all stages except E2. But    the organisers will take care of your children also during E2 – the care will be provided during all race.

Results:                   

                                Posted during the races in Stage Centres, final results in the Event Centre.

Prize-giving Ceremonies:      

                                For E1 to E4 at 20,00 in the Event Centre   Winners of individual stages will receive a T-shirt labelled ”Stage Winner”. First 3 runners in the attendant sprint will receive small prize. First 3 runners of Hi-Tech Cup (E4) will receive valuable prizes . Final results and overall event prize – giving ceremony will be held after the end of E5 (expected time 14,00). First 3 runners (first 6 runners in Elite) will receive small prizes, the winners of Elite also Winners Cup. A start bib lottery will be held after the prize-giving ceremony.      .

Event Jury:             

                                The members of jury will be announced in Event Centre.     

Protest:                   

                                In written form only and with 200 CZK deposit to Event Controller.

Important Notice:    

It is strictly prohibited to enter any private properties. All runners participate on their own risk. Do not leave valuable things in your tents. The organisers are not liables for their security. Because all stages will take place in the surroundings of the Event Centre, the organisers ask runners  to use exclusively mobile WC.

 

Event Officials:       

                                Event Director                              Luděk Pavelek

                                Sport Director:                              Mirek Hadač

                                Technical Director:                        Robert Zdráhal

                                Head of Infrastructure:                   Jan Peřinka

                                Event Controller:                           Marek Petřivalský

                                                          

                                                                                 

Social Program:     

                                Friday 23rd July-20:30-live concert “Pangea”- Beatles revival (Event Centre)

                                Saturday 24th July  - 20:30 discotheque at swimming poll in Velká Kraš

 

 

 

                                      

Luděk Pavelek                                                             Marek  Petřivalský

Event Director                                                              Event Controller

 

 

 

 

 

 

Tratě/courses

Kategorie

E1

E2

E3

E4

E5

délka

stou.

kontrol

délka

stou.

kontrol

délka

stou.

kontrol

délka

stou.

kontrol

délka

stou.

kontrol

D10

1,6

65

5

1,9

90

7

1,6

50

7

1,5

40

9

2,4

50

6

D10N

2,8

65

5

2,7

55

5

2,9

50

5

2,5

50

6

3,9

50

6

D12A

2,2

80

8

2,5

110

8

2,2

70

8

1,6

55

10

2,8

70

9

D12B

2

65

6

2

85

7

1,9

65

6

1,5

40

10

2,6

60

7

D14A

3,4

120

14

3,3

125

11

3,1

120

14

1,7

65

12

3,4

90

12

D14B

3

115

9

3

115

10

2,5

85

10

1,6

55

10

2,9

70

9

D16A

4,1

160

12

4,3

195

13

3,9

150

17

1,9

65

14

4,3

120

13

D16B

3,5

125

11

3,7

185

11

3,1

100

12

1,7

65

12

3,6

100

8

D18A

4,6

140

15

5,2

245

16

4,4

180

18

1,9

80

18

4,8

190

17

D18B

4,2

155

15

4,6

215

13

3,6

130

16

1,8

80

15

4,2

110

13

D20A

5,2

190

15

6,1

265

14

4,8

215

23

2,1

95

18

5,3

200

21

D20B

4,1

130

12

5

235

15

3,6

110

18

1,7

65

16

4,8

130

13

D21A

5,7

215

16

6,6

295

19

4,8

185

21

2

90

18

5,8

230

23

D21B

4,8

165

14

5,6

230

15

3,9

165

18

1,8

70

17

5

140

17

D21C

4,2

155

14

4,2

150

13

3,7

120

16

1,6

65

14

4,1

100

12

D21E

6,5

255

18

7,5

320

22

5,4

245

25

2,1

115

21

6,6

240

26

D35A

5,3

175

16

5,5

225

18

4,2

195

22

1,9

95

20

5,1

220

17

D35B

4,1

155

11

5,1

220

15

3,8

120

17

1,8

70

16

4,5

150

14

D40A

4,6

135

13

5

200

15

4

195

19

1,9

90

18

4,5

180

16

D40B

3,6

135

11

4,4

175

12

3,6

105

17

1,8

80

15

4,1

140

11

D45A

3,6

155

11

4,2

180

12

3,9

120

19

1,8

90

17

4,1

150

17

D45B

3,2

150

11

4

150

12

3,4

115

16

1,8

80

13

3,9

110

14

D50

3,3

135

13

3,5

125

11

3,6

140

18

1,8

70

16

3,5

120

15

D55

2,7

100

12

3,4

125

12

2,9

110

15

1,7

65

14

3,3

100

13

D60

2,4

95

9

3,2

100

11

2,9

95

15

1,7

65

14

2,9

80

9

D65

2,1

90

9

3,1

90

10

2,7

110

13

1,5

65

12

2,7

70

8

H10

1,7

65

5

1,8

70

7

1,6

50

7

1,6

40

11

2,4

50

6

H10N

2,8

65

5

2,7

55

5

2,9

50

5

2,5

50

6

3,9

50

5

H12A

2,3

85

8

2,6

110

8

2,4

60

8

1,6

55

12

3

70

8

H12B

2

75

7

2,1

85

8

2,1

60

7

1,5

40

9

2,6

70

8

H14A

4,1

145

14

3,5

130

10

3,6

110

14

1,9

65

14

3,6

90

12

H14B

3,2

115

9

3,2

110

10

2,7

90

11

1,6

60

13

3

80

10

H16A

5,1

205

15

5,5

230

15

5,2

190

22

2

85

18

5,1

180

18

H16B

4,5

160

11

5,1

210

13

3,9

185

16

1,8

80

14

3,9

100

11

H18A

6,8

260

20

7,3

320

19

6,8

295

26

2,2

105

20

6,4

230

23

H18B

5,7

215

18

6,6

290

16

5,2

220

20

2

110

16

5,3

130

14

H20A

7,4

295

22

8,9

380

22

7,1

345

28

2,3

115

22

7,3

250

26

H20B

6,6

190

15

8

340

22

6,3

285

27

2,1

105

16

6,2

150

18

H21A

8,6

345

28

10,1

425

28

7,5

320

29

2,3

120

22

8,2

260

27

H21B

7,3

280

21

9,1

390

24

6,5

260

25

2,2

105

20

7

230

23

H21C

6,5

205

17

5,6

240

17

5,9

235

23

2,1

100

19

5,9

130

19

H21E

10,1

360

29

11,3

495

29

8,1

365

29

2,4

110

26

9

270

30

H35A

6,8

275

20

8,8

390

23

6,6

280

28

2,2

120

22

7,1

260

27

H35B

6

220

17

8

340

20

5,9

280

26

2

115

20

6,2

180

21

H40A

6,2

215

15

7,8

345

21

6,5

280

25

2,2

110

22

6,5

200

23

H40B

5,6

205

14

7

305

21

6

220

23

1,9

120

16

5,5

160

19

H45A

5,6

215

18

7,1

310

18

6,1

275

23

2

100

19

6

200

20

H45B

4,3

170

17

6,1

235

17

4,8

215

22

1,8

105

18

5

130

16

H50A

4,4

140

15

6,1

220

14

5,3

250

25

1,9

105

17

5,1

200

18

H50B

3,8

120

15

5,2

185

12

4,2

180

17

1,7

100

16

4,5

100

14

H55A

3,7

135

15

4,9

195

14

4,6

240

22

1,9

80

17

4,4

170

16

H55B

3,3

110

12

4,5

205

13

3,6

145

16

1,7

80

14

3,6

100

12

H60

3,2

135

11

4,3

180

14

3,7

130

16

1,8

70

14

3,9

100

12

H65

3

115

10

4

170

13

3,3

130

15

1,8

65

13

3,1

80

9

H70

2,5

85

9

3,6

90

12

2,7

95

16

1,7

65

14

2,7

60

8

H75

2,1

95

7

3,1

90

11

2,4

80

13

1,6

65

14

2,6

60

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vložený sprint / attendant sprint

KATEG.   

km

př.

K

D10

1.3 km

45 m

8k

D12

1.4 km

50 m

 11k

D14

1.5 km

70 m

14k

D16

1.7 km

75 m

12k

D18

1.8 km

80 m

15k

D21   

2.3 km

85 m

17k

D35

1.9 km

65 m

17k

D45

2.0 km

55 m

 20k

DH open

2.6 km

95 m

19k

H10

1.3 km

45 m

9k

H12

1.5 km

50 m

11k

H14

1.8 km

75 m

16k

H16

2.3 km

85 m

13k

H18

2.4 km

90 m

 20k

H21

2.8 km

95 m

24k

H35

2.3 km

90 m

21k

H45

2.3 km

85 m

 16k

H55

1.8 km

65 m

14k

 

 

 

E1                       Čtvrtek 22. července 2004 - zkrácená trať

Shromaždiště:            

                            V centru závodů

Start 00:               14:00

Vzdálenosti:         Centrum - start 700m, 0 m převýšení, modrobílé značení

                            Centrum - cíl 0m

Mapa:                  

                            Venušiny misky - východ, 1:10 000, E=5m

                            Formát 300x420 mm, stav červen 2004, vodovzdorně upravena

Stavitel trati:       

                            Martin Kovařík

Časový limit:       

                            120 minut pro všechny kategorie

 

E1                       Thursday 22nd July 2004 – middle distance

Stage Centre:             

                            Event Centre

First Start:           

                            14:00

Distances:           

                            Event Centre - Start 700m, climbing 0 m, blue-white strips

                            Event Centre - Finish 0m

Map:                    

                            Venušiny misky- východ, 1:10 000, E=5m size 300x420 mm, June 2004, waterproof

Course Setter:            

                            Martin Kovařík

Time Limit:         

                            120 minutes for all categories

 

 

 

E2                       Pátek 23. července 2004 -  klasická trať

Shromaždiště:            

                            Černá voda

Start 00:              

                            8:30

Vzdálenosti:        

                            Centrum - shromaždiště 15 km (autem)                     Centrum - shromaždiště 9km (na kole)

                            Shromaždiště - start do 200 m                                  Shromaždiště - cíl 0m

Doprava:             

Pro dopravu lze použít vlastní vozidla - po silnici směr Vidnava, Štachlovice, Stará Červená voda, Černá voda. Bude značeno, řite se pokyny Policie ČR a pořadatelů. Při použití kola sledujte cyklostezku, která vychází z centra (souběžně se zelenou turistickou značkou. Při příjezdu do Černé Vody pokračujte podle značení pořadatelů. Celá trasa je mírně do kopce, poměrně dobře sjízdná na všech typech bicyklů.

Mapa:                  

                            Kaltenštejn, 1:10 000, E=5m Formát 300x370 mm, stav červen 2004, vodovzdorně upravena

Stavitel trati:       

                            Evžen Kostka

Časový limit:       

                            150 minut pro všechny kategorie

 

E2                       Friday 23rd July 2004 – long distance

Stage Centre:             

                            Černá Voda

First Start:           

                            8:30

Distances:           

                            Event Centre - Stage Centre 15km (by car), 9km (by bike) Stage Centre - Start 200m

Transport:                  

By road Vidnava - Štachlovice – Stará Červená Voda – Černá Voda, follow the organisers marking. By bike from Event Centre following marked bike route to Černá Voda.

Map:                    

                            Kaltenštejn, 1:10 000, E=5m size 300x370 mm, June 2004, waterproof

Course Setter:            

                            Evžen Kostka

Time Limit:                

                            150 minutes for all categories

 

 

 

 

Vložený  sprint        Pátek 23. července 2004 - sprint

Shromaždiště:                        

                                   V centru závodů

Start 00:                     

                                   16:30

Vzdálenosti:               

                                   Centrum - start 0m

                                   Centrum - cíl 0m

Mapa:                         

                                   Venušiny misky - Silva O´camp, 1:3 000, E=2,5m Formát  300x300 mm, stav  červen 2004, vodovzdorně upravena

Stavitel trati:              

                                   Jiří Sýkora

Časový limit:              

                                   60 minut pro všechny kategorie

              

 

Attendant Sprint     Friday 23rd July 2004 - sprint

Stage Centre:             

                                   Event Centre

First Start:                  

                                   16:30

Distances:                  

                                   Event Centre - Start   0m, Event Centre - Finish 0m

Map:       

Venušiny misky - Silva O´camp,  1: 3 000, E=2.5m, size 300x300 mm, June 2004, waterproof

Course Setter:            

                                   Jiří Sýkora

Time Limit:                

                                   60 minutes for all categories

 

 

 

E3                       Sobota 24. července 2004 - zkrácená trať

Shromaždiště:            

                            V centru závodů

Start 00:              

                            8:00

Vzdálenosti:        

Centrum - start 2200m, 40 m převýšení, modrobílé značení Cíl -  centrum - 1400m. Cesta na start je vyznačena přes cíl závodu. Zde si mohou závodníci odložit nejnutnější věci pro cestu zpět z cíle do centra. Vyčítání čipů se bude provádět v  centru závodů, proto je bezpodmínečně nutné, aby všichni závodníci dodržovali   při odchodu z  cíle vyznačenou trasu a vyčetli si svůj čip ihned po příchodu do centra závodů. Závodníkům, kteří si neprovedou vyčtení čipů do 30 minut po vypršení časového limitu od startu posledního závodníka (cca 14:30), již nebude vyčtení umožněno a budou diskvalifikováni!!!

Mapa:                  

Venušiny misky - jih, 1:7 500, E=5m Formát 300x420 mm, stav červen 2004, vodovzdorně upravena

Stavitel trati:

                            Mirek Hadač

Časový limit:              

                            120 minut pro všechny kategorie

 

E3                       Saturday 24th July 2004 – middle distance

Stage Centre:             

                            Event Centre

First Start:           

                            8:00

Distances:           

Event Centre - Start   2200m, 40m climbing, blue-white strips Event Centre - Finish 1400m The way to the start will be marked from Event centre through stage the finish area – there you can left change dresses. After the race runners have to follow another marked route to the event centre and then let their SI card immediately read out in the event centre! The runners will be not allowed to read SI card later than 14:30!

Map:                    

                            Venušiny misky - jih, 1: 7500, E=5m size 300x420 mm, June 2004, waterproof

Course Setter:            

                            Mirek Hadač

Time Limit:                

                            120 minutes for all categories

 

 

E4                       Sobota 24. července 2004 - sprint   -  HI-TEC Cup

Shromaždiště:            

                            V centru závodů

Start 00:              

                            15:30

Do startovního času 60 startují pouze závodníci startující v HI-TEC cupu (H21E, D21E). Všichni tito závodníci se musí dostavit do startovního času 00 na předstart, který až do svého startu nesmí opustit. Na předstartu bude k dispozici WC, stan, pití.

Vzdálenosti:               

                            Centrum - start 200m, převýšení 20m, Centrum - cíl 0m

Mapa:                  

                            Venušiny misky - sever, 1:4 000, E=2,5m Formát 210x300 mm, stav červen 2004,

                            vodovzdorně upravena

Stavitel trati:       

                            Mirek Hadač

Časový limit:       

                            60 minut pro všechny kategorie

 

E4                       Saturday 24th July 2004 – sprint

Stage Centre:             

                            Event Centre

First Start:           

                            15:30

                            Elite Categories H21E and D21E start within first 60 minutes. All elite runners have to reach the pre-start area untill the first start time (15:30), and must not leave it until their

                            start. A tent, drinking water and WC will be available in the pre-start area.

Distances:                  

                            Event Centre - Start   200m, 20m climbing,    Event Centre - Finish 0m

Map:                    

                            Venušiny misky - sever, 1: 4000, E=2.5m, size 210x300 mm, June 2004, waterproof

Course Setter:            

                            Mirek Hadač

Time Limit:         

                            60 minutes for all categories

 

 

E5                       Neděle 25. července 2004 - zkrácená tra, handicapový start

Shromaždiště:            

                            V centru závodů

Start 00:              

                            9:00 - handicapový

Vzdálenosti:        

                            Centrum - start 2200m, 40 m převýšení, modrobílé značení, Centrum - cíl 0m

Mapa:                  

                            Venušiny misky - západ, 1:10 000, E=5m,Formát 300x370 mm, stav červen 2004, vodovzdorně upravena

Stavitel trati:              

                            Luděk Valík

Časový limit:              

                            120 minut pro všechny kategorie

Organizace startu:     

Závodníci, kteří po čtyřech etapách mají menší ztrátu na vítěze než 60 minut, startují v páté etapě handicapovým způsobem (podle časové ztráty na vedoucího závodníka). Ostatní závodníci startují intervalovým způsobem. Vedoucí závodníci jednotlivých kategorií odstartují podle níže uvedeného rozpisu. Vzhledem k organizaci startu páté etapy je nutné dostavit se k předstartu 10 minut před vlastním startem. Prvních deset závodníků v kategoriích A + E a prvních  pět závodníků v ostatních kategoriích poběží s pořadovým startovním číslem, které obdrží vedoucí
klubů v presentačním stanu v neděli ráno 6:30 – 8:00. Tito první závodníci běží pouze s tímto pořadovým číslem pro 5. etapu (s nalepeným startovním časem). Ostatní závodníci běží s původními startovními čísly (s nalepeným startovním časem).

Startovní listiny:  

Startovní listiny pro  pátou etapu budou vyvěšeny v sobotu večer v centru závodů. Závodníci jsou povinni si nalepit do vymezeného prostoru na startovním čísle samolepku se startovním časem, kterou obdrží vedoucí oddílu v centru v prezentačním stanu v neděli ráno v 6:30 – 8:00.

 

E5                       Sunday 25th July 2004 – middle distance, chased start

Stage Centre:             

                            Event Centre

First Start:           

                            9:00 - chased start

Distances:           

                            Event Centre - Start   2200m, 40m climbing, blue-white strips,

                            Event Centre - Finish 0m

Map:                    

                            Venušiny misky - západ, 1: 10000, E=5m, size 300x370 mm, June 2004, waterproof

Course Setter:     

                            Luděk Valík

Time Limit:         

                            120 minutes for all categories

Start Times:        

                            Only  runners loosing less than 60 minutes to the category best runner overall time sum after 4 stages, will start in within chased start. The other runners will start after

                            them in interval start times. The first start time in each category is listed in the table belowe. Due to the start organisation in E5, all runners have to present at the pre-start

                            10 minutes before their start time. First 10 starting runners in Elite and A categories, and first 5 starting runners in other categories, will get a special start bib for E5. These

                            start bibs will be handed out to team leaders in the organisers tent in Event Centre on  Sunday morning from 6:30 to 8:00. Other runners will run with their previous start bibs.

Start Lists:                  

Start Lists for E5 will be posted in the Event Centre on Saturday evening. The runners have to stick a self-adhesive with corresponding start time for E5 to a defined area on their start bibs. These self-adhesive will be handed out to the team leaders in the organisers tent in Event Centre on Sunday morning from 6:30 to 8:00.

 

 

START E5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

D10

D14B

D21A

D45A

H10

H16B

H18A

H21C

 

20

T3

D18A

D18B

D40B

H45A

H45B

H50B

H55A

 

40

D20A

D21B

D40A

D55

H18B

H21B

H40B

H50A

H70

60

D10N

D12A

D35A

D35B

H20B

H21A

H35B

H60

H75

80

T5

D12B

D14A

D16B

H10N

H12B

H16A

H40A

 

100

D16A

D20B

D50

D60

H12A

H14A

H14B

H55B

 

120

D21C

D21E

D45B

D65

H20A

H21E

H35A

H65