Grand Prix Silesia 2004
Mezinárodní 5 -Etapové závody v orientačním běhu
Rozpis závodů

Datum konání:
22. - 25. července 2004 (čtvrtek - neděle)

Pořadatel:
Nord Slavia Minerva Opava, ve spolupráci s Haná Orienteering s.r.o.

Centrum:
Vidnava, letní tábor Velká Kraš

Kategorie:
D10, D12AB, D14AB, D16AB, D18AB, D20AB, D21EABC, D35AB, D40AB, D45AB, D50, D55, D60, D65

H10, H12AB, H14AB, H16AB, H18AB, H20AB, H21EABC, H35AB, H40AB, H45AB, H50AB, H55AB, H60, H65, H70, H75

T3, T5 fit kategorie 3 a 5 km, možnost přihlásit se na jednotlivé
etapy i den předem (výsledky etap se nesčítají)

D10N, H10N linie

HDR linie, rodiče s dětmi

Poznámka: V kategoriích D/H 21 bude provedeno rozdělení do podkategorií podle stavu Rankingu k 30. 6. 2004. Všech 5 etap se započítává do Rankingu, koef. 1.00

Sportovní program:
Čtvrtek 22. 7. E1 – zkrácená tra 15:00 1:10 000
Pátek 23. 7. E2 – klasická tra 9:00 1:10 000
Sobota 24. 7. E3 – zkrácená tra 9:00 1: 7 500
Sobota 24. 7. E4 – sprint 17:00 1: 4 000
Neděle 25. 7. E5 – zkrácená tra 9:00 handicap 1:10 000

Doprovodný program:
Pátek 23. 7. Vložený sprint 18:00 1: 3 000
Kategorie pro vložený sprint (započítává se do Rankingu):
D10, D12, D14, D16, D18, D21, D35, D45, D55
H10, H12, H14, H16, H18, H21, H35, H45, H55

Přihlášky:
Jana Glabazňová, Těšínská 57, 746 01 Opava, fax: 553 777 040 nebo mailem na adresu: jana.glabaznova@centrum.cz
e-přihlášky je nutno zasílat v povinném formátu ČSOB, přihláška zaslaná e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpově.

Způsob úhrady:
Všechny platby zašlete bezhotovostním převodem nebo složením hotovosti na přepážkách KB účet: 86-6957020267/0100 Variabilní symbol: 1010xxxx,
kde „xxxx“ je číslo Vašeho oddílu dle adresáře ČSOB. Kopii dokladu o za-
placení přiložte k přihlášce, nebo pošlete faxem. Nebude-li doložena platba, ani zástupce oddílu neprokáže platbu při prezentaci, bude účtováno startovné a ostatní poplatky jako při prezentaci na místě.

Základní poplatky: obsahují startovné s příslušným typem ubytování

zákl. poplatky (Kč)
- termín platby

do 30.4. Camp

do 30.4.
Chaty

do 30.6.
Camp

do 30.6.
Chaty

od 1.7.
Camp

od 1.7.
Chaty

DH16-DH55

690

870

840

1020

990

1170

Ostatní

590

770

690

870

790

970

T3, T5, HDR *

70/etapa

70/etapa

70/etapa

70/etapa

70/etapa

70/etapa

Ubyt. nestartujících

240

420

240

420

240

420

Půjčovné SI /den

20

20

20

20

20

20

Start. vlož. sprint

40

40

50

50

70

70

* cena bez ubytování (nutno dokoupit)

Ubytování:
1) Stanový camp: 21. - 25. 7. Závodníkům, kteří u prezentace prokáží vlastní
ubytování bude adekvátní částka vrácena. Cena zahrnuje servis TOI TOI,
napojení pitné a užitkové vody, sprchy a osvětlení kempu.
2) Chaty: 22. - 25. 7. Centrum disponuje 360 místy v 4-lůžkových chatách s povlečením. (Po dohodě možno již od 21.7. za příplatek 140,- Kč).
Objednávky přijímáme do vyčerpání kapacity. Při objednávání rozhoduje dřívější termín úhrady !
3) Další typy ubytování pořadatel nezajišuje.

Trénink:
Tréninková mapa v okolí centra.

Výše vkladu při protestu: 200,- Kč

Parkování:
V prostoru centra. Parkovné bude vybíráno při prvním vjezdu do centra ve výši 80,- Kč za auto na celý pobyt, 150,- Kč za autobus na celý pobyt.

Prezentace:
Středa 21.7. od 16:00 do 24:00 hod. v centru závodů
Čtvrtek 22.7. od 8:00 do 11:30 hod. v centru závodů

Mapy:
Autoři: Zdeněk Lenhart, Petr Mareček, Ivo Habán, Bohumil Háj, Petr Hranička
(podzim 2003, jaro 2004)
Všechny mapy budou vodovzdorně upraveny. Tratě budou tištěné.

Design, sazba, osvit a tisk:
NORD Service Opava

Systém ražení:
Sport Ident pro všechny kategorie.

Terén:
Členitý převážně plochý terén skandinávského typu (kameny, skalky, bažinky).

Vzdálenosti:
Mimo E2 (Černá voda 15 km) všechny etapy v těsné blízkosti centra závodů.

Stravování:
V centru závodu teplá jídla, bufety, stánkový prodej, pivní stan.

Funkcionáři:
Ředitel závodů: Luděk Pavelek 602 521 660
Organizační záležitosti: Robert Zdráhal 602 805 696
Sportovní záležitosti: Mirek Hadač 602 719 817
Technické zabezpečení: Jan Peřinka 602 760 265
Hlavní rozhodčí: Marek Petřivalský 776 559 093

Upozornění:
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí.
Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu v cíli. Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.

Doporučujeme:
Celý příhraniční region nabízí ideální podmínky pro cykloturistiku.
Proto doporučujeme horská kola (výlety, doprava na E2).

Rozpis byl schválen ředitelem závodů v plném rozsahu dne 2. 10. 2003.