Grand Prix Silesia 2004
MIĘDZYNARODOWE 5 – ETAPOWE WYŚCIGI
W BIEGU PRZEŁAJOWYM
Rozplanowanie wyścigów

Termin wyścigów:
22. - 25 lipca 2004 (czwartek – niedziela)

Organizator:
Nord Slavia Minerva Opava, przy współpracy z Haná Orienteering s.r.o.

Centrum:
Vidnava, obóz letni Velká Kraš

Kategorie:
D10, D12AB, D14AB, D16AB, D18AB, D20AB, D21EABC, D35AB, D40AB, D45AB, D50, D55, D60, D65

H10, H12AB, H14AB, H16AB, H18AB, H20AB, H21EABC, H35AB, H40AB, H45AB, H50AB, H55AB, H60, H65, H70, H75

T3, T5 fit kategorie 3 i 5 km, możliwość zgłaszania uczestnictwa
w poszczególnych etapach i w dzień przed terminem wyści-
gów (wyniki poszczególnych etapów nie są sumowane)

D10N, H10N linie

HDR linie, rodzice z dziećmi

Program sportowy:

Czwartek 22.7. E1 trasa skrócona 15:00 1: 10.000
Piątek 23.7. E2 trasa klasyczna 09:00 1: 10.000
Sobota 24.7. E3 E3 trasa skrócona 09:00 1: 7.500
  E4 sprint 17:00 1: 4.000
Niedziela 25.7. E5 trasa skrócona 09:00 (handicap) 1: 10.000

Program towarzyszący:
Piątek 23.7. Sprint wkładany 18:00 1: 3 000

Kategorie sprintu wkładanego:
D10, D12, D14, D16, D18, D21, D35, D45, D55
H10, H12, H14, H16, H18, H21, H35, H45, H55

Zgoszenia:
Jana Glabazová, Tšínská 57, 746 01 Opava, fax: 553 777 040 lub przez e-mail pod adresem: jana.glabaznova@centrum.cz
zgłoszenia przez e-mail powinny być zasyłany w formacie CzSOB, zgło-
szenie zasłane przez e-mail są przyjęte w chwili otrzymania odpowiedzi.

Sposób uiszczenia opłaty:
Bank: Komerční Banka.: 86-6957020267 / 0100 + SWIFTcode: KOMBCZPP
Kopię dokumentu o zapłaceniu prosimy załączyć do
zgłoszenia, ewentualnie zasłać przez fax. W przypadku nie udokumento-
wania zapłaty, lub o ile przedstawiciel klubu nie udokumentuje zapłacenie podczas prezentacji, opłata startowa oraz inne opłaty będą liczone tak samo jak w przypadku prezentacji na miejscu.

Opłaty podstawowe:
zawierają opłatę za start z ewentualnym rodzajem zakwaterowania.

Opłata podstawowa (KCz) – termin realizacji opłaty

do 30.4. do 30.6. od 1.7.

 camping

chatki

camping

chatki

camping

chatki

DH16-DH55

690

870

840

1020

990

1170

Reszta

590

770

690

870

790

970

T3, T5, HDR

70/etap

70/etap

70/etap

70/etap

70/etap

70/etap

Zakwaterowanie
osób nie biorących
udział w wyścigach

240

420

240

420

240

420

Opłata za wypoży-czenie SI/dzień

20

20

20

20

20

20

Opłata za start sprint wkładany

40

40

50

50

70

70

*cena bez zakwaterowania (obowiązek dokupienia)

Zakwaterowanie
1) Camping namiotowy: 21 - 25.7. Zawodnikom, którzy podczas prezentacji
udokumentują własne zakwaterowanie zostanie odpowiednia kwota
zwrócona. Cena zawiera serwis TOI TOI, podłączenie wody pitnej
i użytkowej, prysznic oraz oświetlenie campingu.
2) Chatki: 22 - 25.7. Centrum ma do dyspozycji 360 miejsc w chatkach
4 – łóżkowych z bielizną pościelową. (Po uzgodnieniu można już od 21. 7.
za opłatą dodatkową 140,- KCz). Zamówienia są przyjmowane do
wyczerpania miejsc. Podczas zamawiania decyduje wcześniejszy termin
zapłaty!
3) Inne rodzaje zakwaterowania organizator nie zapewnia.

Trening:
Mapa treningowa w okolicy centra.

Wysokość wkładu w przypadku podania protestu:
200,- KCz.

Parking:
W miejscu centrum. Opłata za parking będzie odbierana podczas pierwszego wjazdu do centrum w wysokości 80,- KCz za samochód za cały okres pobytu, 150,- KCz za autobus za cały okres pobytu.

Prezentacja:
Środa 21. 7. od godz. 16:00 do 24:00 w centrum wyścigów
Czwartek 22. 7. od godz. 8:00 do 11:30 w centrum wyścigów.

Mapy:
Autorzy: Zdeněk Lenhart, Petr Mareček, Ivo Habán, Bohumil Háj, Petr Hranička (jesień 2003, wiosna 2004)
Wszystkie mapy w wykonaniu odpornym na działanie wody. Trasy będą drukowane.

Design, skład zecerski, naświetlenie i druk:
NORD Service Opava

System kontroli zawodników:
Sport Ident dla wszystkich kategorii.

Teren:
Bogato ukształtowany teren płaski typu skandynawskiego (kamienie, skałki, bagienka).

Odległości::
Poza E2 (Černá voda 15 km) wszystkie etapy w bezpośredniej odległości centrum wyścigów.

Wyżywienie:
W centrum wyścigów ciepłe jedzenie, bufety, stoiska, namiot piwny.

Działacze:
Dyrektor wyścigów: Luděk Pavelek +420 602 521 660
Sprawy organizacyjne: Robert Zdráhal +420 602 805 696
Sprawy sportowe: Mirek Hadač +420 602 719 817
Zaplecze techniczne: Jan Peřinka +420 602 760 265
Sędzia Główny: Marek Petřivalský +420 776 559 093

Uwaga:
Uczestnictwo zawodników wyścigach na własną odpowiedzialność.
Bezpłatna pomoc lekarska jest udzielana tylko po dobiegnięciu do celu. Następną pomoc lekarską każdy uczestnik uiszcza z własnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Polecamy:
Cały region nadgraniczny posiada idealne warunku do uprawiania turystyki rowerowej.
Dlatego polecamy rowery górskie (wycieczki, trasa na E2).