Grand Prix Silesia 2005

Orientační závod pro zdravotně postižené
 
R O Z P I S

Pořadatel :

 Přátelé orientačního běhu - Opava

Datum konání :

 13.8.2005

Místo :

 Hradec nad Moravicí

Shromaždiště :

 u  hotelu   Belaria

 

 

Kategorie :

- mechanický vozík (s doprovodem i bez)

 

- elektrický vozík (s doprovodem i bez)

 

- aktivní sportovci - vozíčkáři

 

- mládež

 

- ostatní hendikepovaní

 

 

Prezentace :

 12:00 – 15:00  hodin v místě shromaždiště

Start :

 17:00 hodin, intervalový

Přihlášky :

  Do 31.7.2005  

 

 

Způsob  přihlášky :

-          e-poštou (přijetí bude zpětně potvrzeno)

-          V případě požadavku doprovodu - uveďte v přihlášce.

  jana.glabaznova@centrum.cz
  tel.: 607 551 952
 V omezeném množství je možno přihlásit se i na místě při 
 presentaci.

Mapa:

 Mapa 1:2 000,  mapa bude vodovzdorné upravena

Způsob ražení :

 elektronicky - SI čipy , budou zapůjčeny při prezentaci

Terén :

 Parková oblast s pevným a travnatým povrchem, rovinatý terén

Vyhlášení vítězů :

 První tři v každé kategorii budou odměněni věcnými cenami a  
 diplomem. Každý účastník obdrží navíc upomínkové předměty.

Občerstvení :

 Po závodě k dispozici občerstvení v cílovém prostoru.

Informace :

 Bližší informace jsou uvedeny na webové stránce závodu
 www.silesia.nord-service.cz

Předpis :

 Závodí se podle pravidel OB, délky tratí budou odpovídat
 charakteru závodu.

Funkcionáři závodu :

 

Ředitel závodu :

 Ing. Luděk Pavelek   tel.:  602 521 660
 e-mail: pavelek@nord-service.cz

Hlavní rozhodčí :

 Jiří Sýkora

Stavitel tratí :

 Jiří Sýkora