­POKYNY k závodům Grand Prix Silesia 2005
12.-14. 8. 2005

Centrum závodů:    Mariánská louka u Hotelu  Belaria - Hradec nad Moravicí
 

Pořadatel:                Přátelé orientačního běhu - Opava
 

Prezentace:             čtvrtek 11.8. 18:00 – 22:00 hod. v centru závodů
pátek 12.8.  8:00 – 11:00 hod. v centru závodů
pátek 12.8.  12:00 – 14:00 hod. na shromaždišti 1. Etapy ve Skřipově
Veškeré změny je nutné podat písemně do konce prezentace jinak na ně nebude brán zřetel. Nebudou prováděny změny časů záměnou mezi závodníky.
 

Parkování:               V pátek v postoru 1. etapy ve Skřipově. 2. a 3. etapa parkování v centru závodů dle pokynů pořadatelů. Pro dojíždějící závodníky je vyhrazeno parkoviště u hotelu Belaria. Dodržujte prosím tento prostor a neparkujte mimo vyhrazené parkoviště. Závodníci ubytovaní v kempu mohou parkovat u stanů. Plocha není regulována prosíme o vzájemnou ohleduplnost.
 

 

Centrum – Shromaždiště

Shromaždiště – Start

Shromaždiště – Cíl

E 1

10 km

1700 / převýšení 20 m

0 m

E 2

0 km

2850 / převýšení 175 m

1400 m

VS

0 km

0 m

0 m

E 3

0 km

2950 m / převýšení 175 m

0 m

Vzdálenosti:

 

 

 

 

 

Obuv:                        doporučujeme kvalitní obutí (spike).

 

Popis terénu:          1. etapa - rovinatý terén s velkým množstvím porostových detailů a melioračních rýh.  
2. etapa - rovinatý terén s velmi dobrou průběžnosti se střídajícím se listnatým a jehličnatým porostem
3. etapa  -
bukový čistý les s množstvím kupek a náročným podkladem, z části prudký místy kamenitý svah, z části zámecký park a zámecká nádvoří

 

Mapa:                        1 etapa  (zkrácená )   Bleška 05                                               měřítko 1:7 500         E 5 m
mapoval – M.Telecký, L. Valík, L.
Pavelek stav léto 2005
stavba: M. Hadač

2 etapa  (klasická)      Kajlovec                                                  měřítko 1:10 000       E 5 m

                                   mapoval – P. Mareček, stav léto 2005
stavba: M. Hadač

                                  
Supersprint                 Belaria 05                                             měřítko 1:2 000         E 2,5 m

                                   mapoval – Z. Lenhart, J. Sýkora stav léto 2005
stavba: J. Sýkora

3 etapa  (krátká)         Zámek Hradec                                      měřítko 1:4 000         E 2,5 m
mapoval -  Z. Lenhart stav léto 2005

                                   stavba: M. Hadač

tištěné tratě
, mapa vodovzdorně upravena pro všechny kategorie, 
Mapy se nebudou v cíli odevzdávat.

 

Start 00:                  1. etapa              15:00 hod., intervalový.
2. etapa              9:00 hod., intervalový
3. etapa              9:00 hod., handicapový

Start :                    Začátek orientace je označen kontrolním lampionem, který je ve vzdálenosti do 200 m od posledního startovního koridoru. Postup mezi posledním startovním koridorem a začátkem orientace je označen červeno-bílými fáborky. Mapy se vydávají minutu před ostrým startem (kromě E3, kde si závodník bere mapu ve výdejně po ostrém startu)

Značení startu ze shromaždiště: modro–bílé fáborky

Startovní listina:   vyvěšena na informačních tabulích v centru a v těsné blízkosti předstartu.

 

Startovní čísla:    Každý závodník je povinen běžet se startovním číslem. V případě jeho ztráty si vedoucí klubu vyzvedne náhradní číslo, do kterého doplní startovní údaje.

 

Použití zvláštních mapových symbolů:    padlý strom (zelené T orientované ve směru kmene), vývrat (zelený křížek), výrazný strom (zelené kolečko), malý hliněný srázek (hnědé čárky bez hřebenové spojnice), všechny tyto značky jsou rovněž vyobrazeny na mapě.
 

Upozornění:             Nevstupujte do ohrazených prostorů a to i v době mimo závod. Les je zakázaným prostorem pouze v době závodu. Řeku a náhony je povoleno překonávat pouze po mostech!!!

 

Občerstvení na trati: V 1. a 2. etapě, vyznačeno na mapě (kelímek)

Popisy kontrol:  Budou vytištěny pouze  na mapách -  pouze piktogramy.

Použitý systém ražení:  Elektronické (systém SportIdent).Při poruše el. systému ražení použijte náhradní mechanické ražení, které bude zkontrolováno v cíli ve vyhrazeném prostoru. Každý závodník si na startu ve vlastním zájmu musí provést vynulování a kontrolu SI čipu a je povinen si nechat odečíst údaje z SI čipu do počítače (a to i v případě, že nedokončí závod !!) V případě odcizení kontroly závodník donese lístek s číslem z místa kontroly a v cíli předloží ke kontrole rozhodčímu.

 

Předběžné výsledky: budou vyvěšovány na informačních tabulích v prostoru shromaždiště.

 

Lékařská pomoc:   Základní ošetření  - na shromaždišti jednotlivých etap

 

WC:                          WC je chemické mobilní SEBAK, prosíme závodníky aby neznečišťovali les.

 

Mytí, pitná voda       Mytí v mobilních sprchách a korytech. Voda ve sprchách a korytech není pitná!.
Pitná voda je pouze v  kontejneru a je označena.

 

Občerstvení:           V centru závodu. Improvizovaná restaurace, stánky

Čas uzavření cíle: 1. etapa               19:30 hod.
2. etapa              14:00 hod.  
 
3. etapa              14:00 hod.

 

Časový limit:           120 min.

 

Vyhlášení vítězů:   1. etapa                                20:00 v centru závodů
2. etapa a supersprint       20:00 v centru závodů
3. etapa                                13:00 hod. v centru závodů
U
pomínkové ceny pro vítěze první, druhé etapy a supersprintu ve všech kategoriích,  věcné ceny pro první 3 (celkově) ve všech kategoriích.

 

Cíl:                            v cíli jsou na cílové čáře dvě cílové kontroly. Závod pro závodníka končí elektronickým oražením jedné z těchto kontrol. Pouze ve třetí etapě jsou cílové jednotky umístěny za cílovou čárou, pořadí ve sporných případech rozhoduje rozhodčí na cílové čáře. Vyčítání bude prováděno v prostoru. cíle podle pokynu pořadatele. Ve 2. etapě  (cíl mimo shromaždiště) je vyčítání čipů až na shromaždišti. /vyčtěte si čip ihned po příchodu na shromaždiště. !!!!

 

Občerstvení po závodě: Horský pramen

 

Kulturní akce:        Pátek 12.8.         20:30 hod  - Diskotéka v centru závodů

Sobota 13.8.      20:30 hod. - Vystoupení folkové skupiny Opavská IV. v centru závodů 

 

Jury:                         složení bude vyvěšeno v prostoru vyvěšování výsledků.
 

Všichni závodníci běží na vlastní nebezpečí !!!
 

Vážení závodníci, věříme, že se Vám závod bude líbit a oceníte úsilí které jsme věnovali jeho přípravě. Hezké počasí, dobrý směr a příjemné zážitky  přejí pořadatelé.

 

               ředitel závodu                              hlavní rozhodčí                                                stavitel tratí

                       L. Pavelek                                       J. Sýkora                                                       M. Hadač

 
 
 
Délky tratí 
 
TRAŤ
1. etapa

2. etapa

3. etapa
délka
převýšení
kontroly
délka
převýšení
kontroly
délka
převýšení
kontroly
D10
2,0 km
15 m
6k

2,2km

40 m

7 k

2,5 km
25 m
9 k
D10N
4,3 km
15 m
5k

3,8 km

50 m

6 k

3,8 km
25 m
6 k
D12
2,7 km
15 m
8 k

3,0 km

65 m

7 k

2,7 km
60 m
13 k
D14
3,6 km
25 m
12 k

3,8 km

85 m

10 k

3,3 km
125 m
20 k
D16
4,0 km
20 m
17 k

4,8 km

105 m

14 k

3,8 km
145 m
24 k
D18
4,7 km
35 m
20 k

5,8 km

105 m

17 k

3,9 km
135 m
23 k
D20
5,2 km
40 m
19 k

6,0 km

120 m

16 k

4,4 km
150 m
23 k
D21B
5,3 km
25 m
23 k

5,3 km

100 m

16 k

4,2 km
115 m
22 k
D21E
6,8 km
65 m
27 k

7,3 km

180 m

22 k

5,1 km
145 m
26 k
D35
5,3 km
35 m
23 k

5,2 km

125 m

15 k

3,7 km
110 m
23 k
D40
4,9 km
35 m
20 k

5,2 km

115 m

15 k

3,5 km
95 m
21 k
D45
4,5 km
35 m
19 k

4,5 km

90 m

13 k

3,5 km
90 m
21 k
D50
4,1 km
30 m
17 k

4,4 km

95 m

12 k

3,2 km
95 m
22 k
D55
3,8 km
30 m
15 k

4,2 km

105 m

11 k

2,8 km
65 m
17 k
D60
3,2 km
30 m
13 k

3,5 km

80 m

12 k

2,7 km
50 m
16 k
H10
2,0 km
15 m
6 k

2,4 km

50 m

7 k

2,5 km
35 m
12 k
H10N
4,2 km
15 m
5 k

3,8 km

50 m

6 k

3,8 km
25 m
6 k
H12
3,0 km
30 m
8 k

3,1 km

70 m

8 k

2,8 km
50 m
14 k
H14
4,6 km
30 m
15 k

4,4 km

90 m

11 k

3,8 km
180 m
23 k
H16
5,7 km
70 m
23 k

6,2 km

150 m

18 k

4,3 km
175 m
22 k
H18
6,9 km
75 m
25 k

8,1 km

175 m

21 k

5,0 km
205 m
29 k
H20
7,1 km
85 m
29 k

9,1 km

200 m

26 k

5,4 km
190 m
29 k
H21B
6,4 km
55 m
24 k

8,2 km

175 m

18 k

5,4 km
195 m
29 k
H21E
7,8 km
80 m
29 k

10, km

210 m

25 k

6,1 km
210 m
29 k
H35
7,1 km
70 m
28 k

8,3 km

145 m

23 k

4,9 km
195 m
29 k
H40
6,4 km
70 m
24 k

7,6 km

165 m

21 k

4,8 km
170 m
28 k
H45
6,2 km
60 m
23 k

7,0 km

135 m

16 k

4,5 km
160 m
24 k
H50
5,9 km
60 m
22 k

6,6 km

130 m

15 k

4,3 km
125 m
24 k
H55
5,9 km
50 m
22 k

6,0 km

110 m

16 k

4,0 km
135 m
23 k
H60
5,3 km
40 m
21 k

4,8 km

95 m

13 k

3,4 km
110 m
25 k
H65
4,3 km
40 m
18 k

3,8 km

85 m

12 k

3,1 km
60 m
18 k
H70
3,8 km
25 m
16 k

3,6 km

70 m

12 k

2,8 km
55 m
17 k
HDR
4,3 km
15 m
5 k

3,8 km

50 m

6 k

3,8 km
25 m
6 k
T3
3,2 km
25 m
11 k

3,1 km

95 m

8 k

3,2 km
75 m
15 k
T5
5,0 km
30 m
17 k

4,9 km

120 m

13 k

4,0 km
145 m
20 k
 
 

Handicapový start ve třetí etapě : Závodníci, kteří po dvou etapách nemají větší ztrátu na

vítěze, než 30 minut startují ve třetí etapě handicapovým způsobem (podle časové ztráty na vedoucího závodníka). Ostatní závodníci startují intervalovým způsobem. Vedoucí závodníci jednotlivých kategorií odstartují podle následujícího rozpisu. Závodníci kategorie HDR se musí dostavit na start do st. času 60:

 

                              

1.start

kat

 

 

 

 

0

D35

D40

H21B

 

 

15

D14

D21E

H16

 

 

30

D10

D16

H40

H60

 

45

H14

H55

T3

 

 

60

D18

D21B

H21E

H65

H70

75

D12

H45

H50

 

 

90

D50

H12

H18

T5

 

105

D10N

D45

H10

H20

H35

120

D20

D55

D60

H10N

 

 

HDR

 

 

 

 

 

Vzhledem k organizaci startu páté etapy je nutné dostavit se k předstartu 5 minut před vlastním startem. Prvních pět závodníků v každé kategorii poběží se startovním číslem, které si vedoucí oddílů vyzvednou v prostoru cíle v neděli 14.8. v 7:00 – 8:00 hod. Ostatní závodníci běží se svými původními startovními čísly. Současně si vyzvednou samolepky se startovními časy, které jsou si závodníci povinni nalepit na startovní číslo.

 
 

Pokyny k supersprintu a závodu pro zdravotně postižené

 

Datum konání :       sobota 13.8.2005    

 

Kategorie  a délky tratí:

                                  

D12

1.6km 

0m 12k

D14

1.7km

0m 14k

D16

2.1km

0m 14k

D18

2.3km

0m 15k

D21

2.4km

0m 18k

D35

2.4km

0m 18k

H12

2.4km

0m 18k

H14

2.4km

0m 18k

H16

2.4km

0m 18k

H18

2.4km

0m 18k

H21

2.4km

0m 18k

H35

2.4km

0m 18k

H45

2.4km

0m 18k

P

2.4km

0m 18k

Z_A

2.4km

0m 18k

Z_E 

2.4km

0m 18k

Z_ME

2.4km

0m 18k

Z_ML

2.4km

0m 18k

Z_O

2.4km

0m 18k

  

Přihlášky :              dosud nepřihlášení závodníci se mohou dohlásit při prezentaci do počtu volných míst v kategorii.

 

Start :                       intervalový, z centra třídenních závodů,   start 00 =  17:00 hodin

 

Cíl :                           v centru

 

Startovka :               vyvěšena na informačních tabulích v centru a v těsné blízkosti předstartu.

 

Mapa :                       Belaria 05         měřítko 1:2 000    E 2,5 m  

                                  mapoval:  Zdeněk Lenhart, Jiří Sýkora,        stav:         léto 2005

                                   Mapy budou vodovzdorně upraveny.

 

Systém ražení :      elektronické SI, v případě poruchy jsou v mapě políčka pro mechanické ražení.

 

Ceny pro vítěze :     První tři v každé kategorii obdrží věcné ceny

                                  

Vyhlášení vítězů :  20:00 v centru závodů.

 

Funkcionáři závodu :        

ředitel supersprintu:        Luděk Pavelek

                                   hlavní rozhodčí:               Mirek Hadač

                                   stavitel tratí:                      Jiří Sýkora

 

Pořadatelé děkují firmám a organizacím, které umožnily konání tohoto sportovního svátku:

 

Moravskoslezský kraj, Zámek Hradec nad Moravicí, Horský pramen,  Pasič s.r.o.,  Lesy ČR, Opavská lesní,

Městské lesy Opava, MSA Dolní Benešov,  Pivovar Zlatovar Opava, fa Pouba Opava, obec Skřipov,

město Hradec nad Moravicí