Grand Prix Silesia 2005
Mezinárodní 3 -Etapové závody v orientačním běhu

Rozpis závodů

Datum konání: 12. - 14. srpna 2005 (pátek - neděle)
Pořadatel:
Občanské sdružení POBO - Přátelé orientačního běhu Opava
Centrum:
Hradec nad Moravicí, louky pod zámkem
Kategorie:
D10, D12AB, D14AB, D16AB, D18AB, D20, D21EAB, D35AB, D40, D45, D50, D55, D60,
H10, H12AB, H14AB, H16AB, H18AB, H20, H21EABC, H35AB, H40AB, H45AB, H50, H55, H60, H65, H70, T3 a T5 ...... fit kategorie 3 a 5 km (možnost přihlásit se na jednotlivé etapy i den předem, do počtu volných míst),
D10N a H10N ...... linie, HDR ....... linie (rodiče s dětmi)
Poznámka:
V kategoriích D/H 21 bude provedeno rozdělení do podkategorií podle stavu Rankingu k 30. 6. 2005. Všechny 3 etapy se započítávají do Rankingu, koef. 1.00
Sportovní program:

Pátek      12. 8. E1 – zkrácená trať     15:00                1: 7 500
Sobota    13. 8. E2 – klasická trať        9:00                1:10 000
Neděle    14. 8. E3 – zkrácená trať       9:00 handicap 1: 4 000
Doprovodný program:

Sobota    13. 8. Vložený sprint            16:30               1: 2 000
Kategorie pro vložený sprint
(započítává se do Rankingu):
D12, D14, D16, D18, D21, D35, H12, H14, H16, H18, H21, H35, H45
Přihlášky:
Jana Glabazňová, Těšínská 57, 746 01 Opava, fax: 553 777 040 nebo mailem na adresu: jana.glabaznova@centrum.cz, e-přihlášky je nutno zasílat v povinném formátu ČSOB, přihláška zaslaná e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpově.
Základní poplatky:

Zákl. poplatky
(Kč) - ter. platby

do 15.6. Startovné

do 15.6.
Camp

do 15.7.
Startovné

do 15.7.
Camp

od 16. do 31.7.
Startovné

od 16. do 31.7.
Camp

od 1.8.
Startovné

DH16-DH55

300 190 400 220 500 250 + 100 %

Ostatní

200 160 270 190 350 220 + 100 %

T3, T5, HDR

70/etapa 160 85/etapa 190 100/etapa 220  

Nestartující

  190   240   280  

Půjčovné SI /den

20   20   20   20

Start. vlož. sprint

40   50   70   + 50 %

Slevy: pro jednorázové přihlášky z jednoho oddílu nad 20 přihlášených...sleva 10%, nad 30 přihlášených ...sleva 15%, nad 40 přihlášených...sleva 20% (startovné i camp)
Způsob úhrady:
Všechny platby zašlete bezhotovostním převodem nebo složením hotovosti na přepážkách KB a.s. na účet: 86-6957020267/0100 Variabilní symbol: 1010xxxx, kde „xxxx“ je číslo Vašeho oddílu dle adresáře ČSOB. Kopii dokladu o zaplacení přiložte k přihlášce. Nebude-li doložena platba, ani zástupce oddílu neprokáže platbu při prezentaci, bude účtováno startovné a ostatní poplatky jako při přihlášce na místě.
Ubytování:
Stanový camp: 11 (od 15:00).-14.8. Cena zahrnuje servis mobilních WC, napojení pitné
a užitkové vody, sprchy, osvětlení kempu. Další typy ubytování pořadatel nezajišuje.
Trénink:
Tréninková mapa v okolí centra.
Výše vkladu při protestu:
200,- Kč
Parkování:
V prostoru centra. Parkovné bude vybíráno při prvním vjezdu do centra ve výši 50,- Kč za auto na celý pobyt, 150,- Kč za autobus na celý pobyt.
Prezentace:
čtvrtek    11.8. od 18:00     do 22:00 hod. v centru závodů
pátek      12.8. od   8:00     do 11:00 hod. v centru závodů
pátek       12.8. od 12:00    do 14:00 hod. v místě shromáždiště E1 (Skřipov, J od obce)
Mapy:
autoři: Zdeněk Lenhart, Petr Mareček, Luděk Valík ( jaro 2004-léto 2005)
Všechny mapy budou vodovzdorně upraveny. Tratě budou tištěné.
Design, sazba, osvit a tisk:
NORD Service Opava
Systém ražení:
Sport Ident pro všechny kategorie.
Terén:
rovinatý, místy kopcovitý, bez podrostu, dobře průběžný, vegetačně členitý s hustou nevýraznou sítí komunikací, na loukách umělé objekty.
Vzdálenosti:
E1 Skřipov (8 km od centra) ostatní etapy v těsné blízkosti centra závodů.
Stravování:
v centru závodu teplá jídla, bufety, stánkový prodej, pivní stan.
Funkcionáři:

Ředitel závodů:                   Luděk Pavelek         602 521 660
Sportovní záležitosti:           Mirek Hadač, RI      602 719 817
Technické zabezpečení:      Jan Peřinka               602 760 265
Hlavní rozhodčí:                 Jiří Sýkora, RII
Upozornění:
závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu v cíli. Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.
Doporučujeme:
celý region nabízí ideální podmínky pro cykloturistiku. Proto doporučujeme horská kola (výlety, doprava na E1).

Rozpis byl schválen ředitelem a hlavním rozhodčím závodů dne 4. 1. 2005.