Grand Prix Silesia 2009
Mezinárodní 4 - Etapové závody v orientačním běhu
Rankingový závod s koef. 1.00, hummel sprint cup (E3) 1.03
Rozpis závodů

Datum konání: 10. – 12. července 2009 (pátek – neděle)
Pořadatel: POBO - Přátelé orientačního běhu Opava
Centrum: Hradec nad Moravicí, louky pod zámkem
Kategorie:
D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21EA, D35, D40, D45, D50, D55, D60,
H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21EA, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70,
D10N a H10N ...... linie, HDR ....... linie (rodiče s dětmi)
TK (kratší), TD (delší) jednoduché začátečnické tratě
U kat. HDR, TK a TD je možnost přihlásit se na jednotlivé etapy i den předem, do počtu volných míst, jednotlivé etapy se nesčítají
V kategoriích D/H 21 bude provedeno rozdělení do podkategorií podle stavu
Rankingu k 30. 6. 2009. D21E max. 30 startujících, H21E max. 40 startujících.
Sportovní program:
Pátek          10. 7.       E1 – zkrácená trať        16:00       1: 10 000
Sobota        11. 7.       E2 – zkrácená trať          9:00       1: 10 000
                                  E3 – sprint                    16:00       1:   4 000      hummel sprint cup
Neděle         12.7.       E4 – klasická trať            9:00       1: 15 000 intervalový start
Výsledky: Do celkových výsledků se započítávají 3 nejlepší výsledky (způsob výpočtu jako
v ŽB Morava). Vyhlášováni jsou vítězové jednotlivých etap. V hummel sprint cupu první 3 v kat. DH21E. Celkově pak první 3 v každé kategorii (mimo TD, TK a HDR)
Přihlášky: Přihlašovacím systémem OB Haná nebo e-mailem na adresu:
jana.glabaznova@gmail.com, e-přihlášky je nutno zasílat v povinném formátu ČSOB, přihláška zaslaná e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď.
Způsob úhrady: Všechny platby zašlete bezhotovostním převodem nebo složením hotovosti na přepážkách KB a.s. na účet: 86-6957020267/0100 Variabilní symbol: 1010xxxx, kde „xxxx“ je číslo Vašeho oddílu dle adresáře ČSOB. Kopii dokladu o zaplacení přiložte
k přihlášce. Nebude-li doložena platba, ani zástupce oddílu neprokáže platbu při prezentaci, bude účtováno startovné a ostatní poplatky jako při přihlášce na místě.
(SWIFT code: KOMBCZPP, IBAN: CZ6401000000866957020267, název účtu: Přátelé orientačního běhu Opava, adresa banky: Komerční banka a.s., regionální pobočka Opava, Hrnčířská 2, 746 96 Opava)
Ubytování: Stanový camp: 10. 7. (od 12:00). - 12. 7. (do 15:00) Cena zahrnuje servis mobil-
ních WC, napojení pitné a užitkové vody, sprchy. Další typy ubytování pořadatel nezajišťuje.
Školka:
Bude otevřena půl hodiny před startem 00 a uzavřena nejpozději po uplynutí limitu jednotlivých etap. 1,5 hodiny ve školce zdarma, každá další započatá půlhodina 50,- Kč.
Výše vkladu při protestu: 200,- Kč
Parkování: V prostoru centra. Parkovné bude vybíráno při prvním vjezdu do centra ve výši 100,- Kč za auto na celý pobyt, 250,- Kč za autobus na celý pobyt.
Prezentace: Pátek: 10.7. od 12:00 do 15.00, od 18.00 do 22:00 hod.
Mapy: Autoři: Zdeněk Lenhart, Petr Mareček. Stav jaro 2009.
Všechny mapy budou vodovzdorně upraveny.
Systém ražení: Sport Ident pro všechny kategorie.
Terén: Rovinatý, místy kopcovitý bez podrostu, dobře průběžný, vegetačně členitý s hustou nevýraznou sítí komunikací. Sprint .... zámecký park a přilehlé louky.
Vzdálenosti: E2 (10 km od centra) ostatní etapy v těsné blízkosti centra závodů. Možnost dojet na kole mimo silnice s provozem.
Stravování: V centru závodů bufet, stánkový prodej.
Funkcionáři:      Ředitel závodů:                               Jana Kostková        608 910 768
                          Sportovní záležitosti:                       Mirek Hadač RI        602 719 817
                          Hlavní rozhodčí:                              Martin Schuster
                          Hlavní rozhodčí
hummel sprint cup:  Milan Binčík RI
Upozornění:
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze
po doběhu v cíli. Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.
Základní poplatky:

Zákl. poplatky
(Kč) - ter. platby

do 15.5. Startovné

do 15.5.
1 etapa

do 15.6.
Startovné

do 15.6.
1 etapa

do 30.6.
Startovné

do 30.6.
1 etapa

od 1.7.
Startovné

od 1.7.
1 etapa

DH10-12, DH10N

280 140 360 180 440 220 560 280

TK, TD

300 100 300 100 300 100 300 100

HDR

250 70 250 70 250 70 250 70

Ostatní

400 200 500 250 600 300 800 400

Camp (i nestart.)

180 180 180 180 180 180 180 180

Půjč. SI /etapa

20 20 20 20 20 20 20 20
Storno poplatek

 od 1.7. ..... 50%, po 6.7. ...... 100 %