Grand Prix Silesia 2010

Mezinárodní 5 - Etapové závody v orientačním běhu
Rankingový závod s koef. 1.00, hummel sprint cup (E3) 1.03


Rozpis závodů

Datum konání: 8. - 11. července 2010 (čtvrtek - neděle)

Pořádající subjekt:
POBO - Přátelé orientačního běhu Opava

Centrum:
Černá Voda - turistická ubytovna Radost

Kategorie:

D10, D12, D14AB, D16AB, D18, D20, D21EAB, D35AB, D45AB, D55, D60, D65
H10, H12, H14AB, H16AB, H18, H20, H21EAB, H35AB, H45AB, H55AB, H60, H65, H70, H75
TK (kratší), TL (delší) fit kategorie, možnost přihlásit se
na jednotlivé etapy i den předem do počtu připravených míst
D10N, H10N ........ linie, HDR ..... linie, rodiče s dětmi

Upozornění:
V kategoriích DH21 bude provedeno rozdělení do podkategorií
podle stavu rankingu ke dni 30. 6. 2010. Maximální počet
českých závodníků DH21E-50, DH21A-70, E5 - intervalový start.
Kategorie TK, TL, HDR .... jednotlivé etapy se nesčítají.

Směrné časy: Dle SŘ sekce OB ČSOS, (zkrácená = 70% klasiky)

Sportovní program:
Čtvrtek     8.7.    E1   zkrácená    15:00       1: 10 000     A3     5m      M. Besta
Pátek       9.7.    E2   krátká 9          :00      1: 10 000      A4     5m      M. Besta
Pátek       9.7.    E3   sprint          16:00      1: 4 000        A4   2,5m     M. Hadač
Sobota    10.7.   E4   zkrácená       9:00      1: 10 000      A3     5m      L. Valík
Neděle    11.7.   E5   klasická        9:00       1: 10 000      A3     5m     T. Kovalčík

Výsledky:
Do celkových výsledků se započítavají 4 nejlepší výsledky (způsob výpočtu jako v ŽB Morava). Vyhlašovaní jsou vítězové jednotlivých etap. V Hummel sprint Cupu první 3 v kategorii DH21E. Celkově pak první 3 v každé kategorii (mimo TD, TK, HDR a TO)

Přihlášky:
Přihlašovacím systémem OB Haná nebo mailem na adresu: gp.silesia@email.cz, e-přihlášky je nutno zasílat v povinném formátu ČSOS, přihláška zaslaná e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď.

Způsob úhrady:
Platby zašlete bezhotovostním převodem nebo složením hotovosti na přepážkách KB,
č.ú.: 86-6957020267/0100, variabilní symbol: 1010xxxx, kde „xxxx“ je číslo Vašeho oddílu
dle adresáře ČSOB. Platbu doložte při prezentaci.

Zákl. poplatky
(Kč) - ter. platby

do 15.5.
5 etap

do 15.5.
1 etapa

do 15.6.
5 etap

do 15.6.
1 etapa

do 30.6.
5 etap

do 30.6.
1 etapa

od 1.7.
5 etap

DH10-12, DH10N

400

110

500

130

600

150

800

HDR, TK, TD

400

100

400

100

400

100

400

Ostatní

600

150

750

190

900

230

1200

Camp (i nestart.)

270

270

270

270

270

270

270

Tělocvična

270

270

270

270

270

270

270

Půjč. SI /etapa

20

20

20

20

20

 20

20

Storno poplatek

 od 1. 7. ..... 100%

Ubytování:
Stanový camp:
7. 7. 2010 (od 16:00 hod.) - 11. 7. 2010
Tělocvična + třídy
- omezený počet 150 osob. Cena zahrnuje servis mobilních WC, napojení pitné
a užitkové vody, sprchy.

Parkování:
V prostoru centra. Parkovné nebude vybíráno.
Autobusy parkují na parkovišti u obecního úřadu Černá Voda (cca 1 km od centra závodu).

Prezentace:
Středa 7. 7. od 16:00 do 22:00 hod. v centru závodů
Čtvrtek 8. 7. od 10:00 do 13:00 hod. v centru závodů

Mapy:
Autoři:
P. Mareček, B. Háj, P. Hranička, J. Sýkora (sprint).
Mapy budou vodovzdorně upraveny. Stav jaro 2010.
Klíče ISOM2000, ISSOM2007 (sprint)

Systém ražení: Sport Ident pro všechny kategorie.

Terén: Členitý kopcovitý terén skandinávského typu (kameny, skalky, bažinky).

Vzdálenosti:
E1, E2, E4 - cíl etap do 1500 m, na start se jde přes cíl.
E3, E5 - centrum

Stravování: V centru závodu teplá jídla, stánky.

Funkcionáři:
Ředitel závodů:             Jana Kostková   R3 )    +420 608 910 768
Sportovní záležitosti:      Mirek Hadač      R1 )    +420 602 719 817
Hlavní rozhodčí:             Milan Binčík       R1 )    +420 737 241 011
                                                                         Milan.Bincik@assecosol.cz

Upozornění:
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu v cíli. Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.

Doporučujeme:
Celý region nabízí ideální podmínky pro cykloturistiku. Proto doporučujeme horská kola.

Školka: V centru závodů. (Více v pokynech)

Výše vkladu při protestech: 200,-

Doprovodný program:
Trail-O 3-etapový závod

Pátek 9.7. noční 22:00 J. Glabazňová
Sobota 10.7. 16:00 J. Glabazňová
Neděle 11.7. 8:30 T. Holas
Startovné: 100,- Kč / etapa
Hlavní rozhodčí:
Monika Krejčíková R1
Kategorie:
E (u českých závodníků je požadovaná registrace lze na místě za 30,- Kč),
A - otevřená
Terén:
lesní cesty, handicapovaným doporučujeme asistenty, pořadatel nezajišťuje
Výjimky z pravidel:
na časovkách bude 1 časoměřič, nebudou rozhodčí na kontrolách. Závody v Trail-O se uskuteční jen v případě, že bude předem přihlášeno alespoň 12 závodníků.
Systém ražení:
standardní ražení kleštěmi, dle Pravidel Trail-O
Počet kontrol:
15 (+/- 30%, délka trati cca 2 km)
Vzdálenost:
centrum - start do 3 km, po dohodě lze využít auto