Trail-O při Grand Prix Silesia 2012  
5-etapový závod  
Čtvrtek26.7. 16:00  
Pátek 27.7. 14:00   22:00 noční
Sobota 28.7. 13:00  

Neděle 29.7.

 9:30 Temp-O  
Startujícím v pěším závodě umožníme start v obou závodech
Do celkového hodnocení se počítají 4 nejlepší výsledky
Centrum: Velká Kraš, chatový tábor Habina
 

50°21'9.985"N, 17°9'47.212"E

Hlavní stavitel tratí:    Jana Glabazňová  
Oponent:    Monika Krejčíková R1  
Hlavní rozhodčí: Tomáš Sochor  
Kategorie: E  
Terén: lesní cesty s převýšením, handicapovaným doporučujeme asistenty, pořadatel nezajišťuje
Výjimky z pravidel: na časovkách bude 1 časoměřič, nebudou rozhodčí na kontrolách.
Systém ražení: standardní ražení kleštěmi, dle Pravidel Trail-O
Počet kontrol: 15 - 20, délka trati cca 2 km
   
Přihlášky:  Přihlašovacím systémem OB Haná nebo mailem na adresu: gp.silesia@email.cz
Startovné:   95,- Kč/etapa
     
Prezentace: čtvrtek 26.7.2012 10:00 - 13:00 v centru
Informace: http://silesia.obopava.cz/silesia_2012/
Závody v Trail-O se uskuteční jen v případě, že bude do 30.6.2012 přihlášeno alespoň 12 závodníků.