Rozpis

Grand Prix Silesia 2011

Mezinárodní 4 – Etapové závody v orientačním běhu
Rankingový závod s koef. 1.00

Rozpis závodů

Datum konání: 22. – 24. července 2011 (pátek – neděle)

Pořádající subjekt:
POBO – Přátelé orientačního běhu Opava

Centrum:
Černá Voda – turistická ubytovna Radost

Kategorie:

D10, D12, D14AB, D16AB, D18, D20, D21EAB, D35AB, D45AB, D55, D60, D65
H10, H12, H14AB, H16AB, H18AB, H20, H21EAB, H35AB, H45AB, H55AB, H60, H65, H70,
TK (kratší), TL (delší) fit kategorie, možnost přihlásit se
na jednotlivé etapy i den předem do počtu připravených míst
D10N, H10N …….. linie, HDR ….. linie, rodiče s dětmi

Upozornění:
V kategoriích DH21 bude provedeno rozdělení do podkategorií
podle stavu rankingu ke dni 30. 6. 2011. Maximální počet
českých závodníků DH21E-50, DH21A-70, E4 – handicapový start.
Kategorie TK, TL, HDR …. jednotlivé etapy se nesčítají.

Směrné časy: Dle SŘ sekce OB ČSOS, (zkrácená = 70% klasiky)

Sportovní program:

Pátek      22.7.   E1    zkrácená 15:00       1:10 000      5m      Holas T.
Sobota    23.7.   E2    krátká       9:00       1:10 000      5m      Košárek P.
Sobota    23.7.   E3    sprint      16:00       1: 4 000    2,5m      Nycz P.
Neděle    24.7.   E4    klasická    9:00       1:10 000      5m      Kovalčík T.

Výsledky:
Vyhlašovaní jsou vítězové jednotlivých etap. Celkově pak první 3 v každé kategorii (mimo TD, TK, HDR a TO)

Přihlášky:
Přihlašovacím systémem OB Haná nebo mailem na adresu: gp.silesia@email.cz, e-přihlášky je nutno zasílat v povinném formátu ČSOS, přihláška zaslaná e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď.

Způsob úhrady:
Platby zašlete bezhotovostním převodem nebo složením hotovosti na přepážkách KB,
č.ú.: 86-6957020267/0100, variabilní symbol: 1010xxxx, kde „xxxx“ je číslo Vašeho oddílu
dle adresáře ČSOB. Platbu doložte při prezentaci.

Zákl. poplatky
(Kč) – ter. platby
do 15. 6.
4 etap
do 15. 6.
1 etapa
do 14. 7.
4etap
do 14. 7.
1 etapa
od 15. 7.
4 etap
DH10-12, DH10N 350 100 500 150 700
HDR, TK, TD 350 100 350 100 350
Ostatní 500 150 700 200 1000
Camp (i nestart.) 250 250 250 250 250
Půjč. SI /etapa 20 20 20 20 20
Storno poplatek od 15. 7. ….. 100%

Ubytování:
Stanový camp:
21. 7. 2011 (od 16:00 hod.) – 24. 7. 2011. Cena zahrnuje servis mobilních WC, napojení pitné a užitkové vody, sprchy.

Parkování:
V prostoru centra. Parkovné nebude vybíráno.
Autobusy parkují na parkovišti u obecního úřadu Černá Voda (cca 1 km od centra závodu).

Prezentace:
Čtvrtek 21. 7. od 16:00 do 22:00 hod. v centru závodů
Pátek   22. 7. od 10:00 do 13:00 hod. v centru závodů

Mapy:
Autoři:
P. Mareček, B. Háj, P. Hranička,
Mapy budou vodovzdorně upraveny. Stav jaro 2011.
Klíče ISOM2000, ISSOM2007 (sprint)

Systém ražení: Sport Ident pro všechny kategorie.

Terén: Členitý kopcovitý terén skandinávského typu (kameny, skalky, bažinky).

Vzdálenosti:
E1, E2, E3, E4 – start i cíl ve vzdálenosti do 2000 m, bude upřesněno v pokynech
Stravování: V centru závodu teplá jídla, stánky.

Funkcionáři:
Ředitel závodů:                   Jana Kostková   (R3)   +420 608 910 768
Sportovní záležitosti:       Mirek Hadač       (R1)    +420 602 719 817
Technické záležitosti:       Jan Peřinka                     +420 602 760 265
Hlavní rozhodčí:                Milan Binčík        (R1)     +420 737 241 011

Upozornění:
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu v cíli. Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.

Doporučujeme:
Celý region nabízí ideální podmínky pro cykloturistiku. Proto doporučujeme horská kola.

Školka: V centru závodů. (Více v pokynech)

Výše vkladu při protestech: 200,-

Doprovodný program:
Trail-O 2-etapový závod
Pátek 22. 7. a sobota 23. 7. (více na stránkách Silesie a v pokynech)

Kostková Jana                                      Binčík Milan

Ředitel závodu                                    Hlavní rozhodčí