Rozpis

Grand Prix Silesia 2012

Mezinárodní 5 -Etapové závody v orientačním běhu

Rozpis závodů

Datum konání: 26. – 29. července 2012 (čtvrtek – neděle)
Pořadatel: POBO – Přátelé orientačního běhu Opava
Centrum: Vidnava, chatový tábor Habina
Kategorie:
D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21ABC, D35BC, D45BC, D55BC, D65
H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21ABC, H35BC, H45BC, H55BC, H65BC, H75
TK (kratší), TL (delší) fit kategorie, možnost přihlásit se na jednotlivé etapy i den předem do počtu připravených míst.
HDR ….. děti s doprovodem, jenoduchá trať (bez fáborků).
TO ….. trail orienteering 3 etapy (viz. rozpis na www).
Upozornění:
Rankingový koeficient pro E1- E5 je 1.00. Denní závod jednotlivců s intervalovým startem. Možnost zisku licence B v žákovských kategoriích. V kategoriích DH21 bude provedeno rozdělení do podkategorií podle stavu rankingu ke dni 30. 6. 2012. Maximální počet českých závodníků DH21A-70, DH21B-70, DH21C-neomezeno. Celkové výsledky jsou součtem E1 – E5.
Kategorie TK, TL, HDR …. jednotlivé etapy se nesčítají. Start libovolně do času určeného v pokynech.
Směrné časy dle SŘ pro rok 2012. (klasika 80%, zkrácená 60%)
Sportovní program:
Čtvrtek     26. 7.     E1   krátká trať     15:00    1: 10 000    Valík
Pátek       27. 7.     E2   klasická trať     9:00    1: 10 000    Kovalčík
Sobota     28. 7.     E3   zkrácená trať   9:00    1: 10 000    Košárek
Sobota     28. 7.     E4   sprint             16:00    1:   5 000    Valík
Neděle     29. 7.     E5   klasická trať     9:00    1: 10 000    Holas
Doprovodný program:
Pátek        27. 7.    vložený sprint       17:00    1: 4 000      Holas
(bez kódů, formou micro – O)
Kategorie pro vložený sprint:
D10, D12, D14, D16, D18, D21, D35, D45, D55
H10, H12, H14, H16, H18, H21, H35, H45, H55
Přihlášky:
Přihlašovacím systémem OB Haná, vyjímečně (zahraniční) mailem na adresu: gp.silesia@email.cz, přihláška zaslaná e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte dpověď.
Způsob úhrady:
Na účet KB: č.ú.: 86-6957020267/0100, variabilní symbol: 1010xxxx, kde „xxxx“ je číslo Vašeho oddílu dle adresáře ČSOB. Platbu doložte při prezentaci.

Platby (Kč)/  termíny do 30.5. do 30.6. do 15.7.
Ostatní 545 695 845
DH10-DH12 395 495 595
TK, TL 95/etapa 95/etapa 95/etapa
HDR 55/etapa 55/etapa 55/etapa
Camp 275 275 275
Půjčovné  SI / etapa 40 40 40
Startovné vložený sprint 75 95 115
TO 95/etapa 95/etapa 95/etapa
Ostatní / 1 etapa 125 165 205
DH10-DH12 / 1 etapa 105 135 165
Po 15.7. jsou přihlášky přijímány jen do počtu připravených vakantů za dvojnásobné startovné. Do 15.7. storno poplatek 50%, po 15. 7. vklady nevracíme.


Ubytování:
Stanový camp: 25. 7. (od 16:00 hod.) – 29. 7. 2012.  Cena zahrnuje servis mobilních WC, pitná a užitková voda, sprchy. Chatky v centru: objednávky příjímá provozovatel chatového táboru Habina.
Trénink:
 Tréninková mapa v okolí centra.
Parkování: V prostoru centra. Parkovné se nevybírá.
Prezentace:
Středa 25.7. od 16:00 do 22:00 hod. v centru závodů
Čtvrtek 26.7. od 10:00 do 13:00 hod. v centru závodů
Mapy:
Autoři: Z. Lenhart, P. Mareček, I. Habán, P. Hranička. Mapy budou vodovzdorně upraveny. Stav jaro 2012 dle platného mapového klíče.
Systém ražení: Sport Ident pro všechny kategorie.
Terén: Členitý terén skandinávského typu (kameny, skalky, …).
Vzdálenosti: E2, E5, VS v centru závodů, ostatni do 3 km.
Stravování: V centru závodu teplá jídla, pití, stánky.
Funkcionáři:
Ředitel závodů:               Mirek Hadač R1       +420 602 719 817
Technické záležitosti:      Jan Peřinka             +420 602 760 265
Sportovní záležitosti:       Luděk Valík R2        +420 777 814 526
Hlavní rozhodčí:               Milan Binčík R1        +420 737 241 011
Upozornění:
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu v cíli. Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.