Rozpis

Grand Prix Silesia 2013

Mezinárodní 4 – Etapové závody v orientačním běhu

Rankingový závod s koef. 1,00
Rozpis závodů

Datum konání:
19. – 21. července 2013 (pátek – neděle)
Pořadající orgán, subjekt: Přátelé orientačního běhu Opava, o.s.
Centrum: Bohdanovice – hřiště
Kategorie:
D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21EAB, D35AB, D45AB, D55, D60, D65,
H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21EAB, H35AB, H45AB, H55AB, H60, H65, H70,
TK (kratší), TL (delší) fit kategorie, možnost přihlásit se na jednotlivé etapy i den předem
do počtu připravených míst.
DH10N ….. jednoduchá trať bez fáborků (smajlíky).
HDR ….. děti s doprovodem, jednoduchá trať bez fáborků (smajlíky).
TO ….. trail orienteering 3 etapy (viz. rozpis na www).
Upozornění:
V kategoriích DH21 bude provedeno rozdělení do podkategorií podle stavu rankingu ke dni 30. 6. 2013. Maximální počet českých závodníků DH21E-50, DH21A-70.
Kategorie TK, TL a HDR …. jednotlivé etapy se nesčítají.
V kategorii DH14 je možno vyběhnout licenci A (15%). V kategoriích DH12-18 licenci B (DH12 … 45%, DH14 … 70%, DH16-18 … 20%). Procento se vztahuje k doběhnuvším českým závodníkům v součtu etap E1 + E2 + E4.
Do rankingu v kategori DH20 a DH21 jso započítávány etapy E1, E2, E4. (RK 1.0)
Sportovní program:
den:              datum:      etapa:         popis:                                          start:        stavitel:
Pátek             19.7.          E1              sprint delší                                 16:00         Evžen Kostka
Sobota           20.7.          E2              sprint delší                                   9:00         Petr Nycz R3
Sobota           20.7.          E3              sprint bez kódů micro-O             16:00         Tomáš Holas R3
Neděle           21.7.          E4              zkrácená                                       9:00         Mirek Hadač R1
Všechny etapy intervalový start

Mapy:
etapa:  autor mapy:                  měřítko:      formát:     ekv.:          směrný čas
E1         Zdeněk Lenhart           1 : 5 000           A3       2,5 m          20 – 45 min.
E2         Zdeněk Lenhart           1 : 5 000           A3       2,5 m          20 – 45 min.
E3         Zdeněk Lenhart           1 : 2 000           A4       2,5 m          15 – 25 min.
E4         Zdeněk Lenhart           1 : 10 000         A4       5,0 m          25 – 65 min.
Mapy budou vodovzdorně upraveny. Stav duben 2013. Mapový klíč ISOM2000. Směrné časy úměrně v rozmezí od nejkratších po nejdelší tratě.
Prezentace:
pátek 19. 7. od 9:00 do 15:00 hod. v centru závodů
Výsledky:
Vyhlašovaní jsou vítězové jednotlivých etap (kromě kategorie TK, TL, HDR). Celkově pak první 3 v každé kategorii (mimo TK, TL a HDR). Všechny děti v kategorie HDR jsou odměňovány ihned po proběhnutí cílem. Do celkových výsledků GPS pro vyhlašování se počítá součet etap E1 + E2 + E3 + E4.
Ubytování:
Stanový camp: 18. 7. 2013 (od 18:00 hod.) – 21. 7. 2013. Cena zahrnuje servis mobilních WC, napojení pitné a užitkové vody, sprchy.
Přihlášky:
V informačním systému Oris, vyjímečně (zahraniční) mailem na adresu:
gp.silesia@email.cz, přihláška zaslaná e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď.
Parkování:
V prostoru centra závodů. Parkovné nebude vybíráno.
Způsob úhrady:
Platby zašlete bezhotovostním převodem nebo složením hotovosti na přepážkách KB,
č.ú.: 86-6957020267/0100, variabilní symbol: 1010xxxx, kde „xxxx“ je číslo Vašeho oddílu dle adresáře ČSOB. Platbu doložte při prezentaci.

Platby (Kč) / termíny do 31.5. do 30.6. do 12.7.
DH10-DH12, DH10N 350 500 700
TK, TL, HDR 350 350 350
Ostatní 500 700 1000
DH10-DH12, DH10N / etapa 100 150 200
TK, TL, HDR, TO / etapa 100 100 100
Ostatní / etapa 150 200 250
Camp (i nestartující) 250 250 250
Půjčovné SI / etapa 40 40 40
Po 12.7. jsou přihlášky přijímány jen do počtu připravených vakantů za dvojnásobné startovné.
Do 12.7. storno poplatek 50%, po 12. 7. vklady nevracíme.

 

 

 

 

 

 

 

 

Systém ražení:
Sport Ident pro všechny kategorie.
Terén:
Členitý, břidlicové lomy, jezírka. Nenezpečí pořezání o štípané břidlice, nebezpečné, ale označené lomy.
Vzdálenosti:
E1, E2, E3, E4 – start i cíl ve vzdálenosti do 2000 m, viz pokyny.
Stravování:
V centru závodu teplá jídla, stánky.
Funkcionáři:
Ředitel závodů:                      Tomáš Kovalčík                 +420 604 105 354
Sportovní záležitosti:             Mirek Hadač (R1)              +420 602 719 817
Hlavní rozhodčí:                     Milan Binčík (R1)                +420 737 241 011
Upozornění:
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu v cíli. Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.
Protesty:
Písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 26. 1 osobně, podle čl. 26.2 poštou na adresu Binčík Milan, Čapákovo nábřeží 37, 747 05 Opava 5.
Informace:
www.silesia.obopava.cz
Tomáš Kovalčík … tel. +420 604 105 354, e-mail: tomas.kovalcik@seznam.cz

      

Rozpis byl schválen ředitelem a hlavním rozhodčím závodů dne 20. 3. 2013.