Rozpis

Grand Prix Silesia 2015

Mezinárodní 5 -Etapové závody v orientačním běhu
Rozpis závodů

Datum konání: 13. – 16. srpna 2015 (čtvrtek – neděle)
Pořádající orgán, subjekt:
POBO – Přátelé orientačního běhu Opava
Centrum: Velká Kraš, louka naproti chatovému táboru Habina
Kategorie:
D10, D12AB, D14AB, D16AB, D18AB, D20, D21EAB, D35AB, D40AB, D45AB, D50AB, D55AB, D60, D65
H10, H12AB, H14AB, H16AB, H18AB, H20, H21EAB, H35AB, H40AB, H45AB, H50AB, H55AB, H60AB, H65AB, H70, H75
TK (kratší), TL (delší) fit kategorie, možnost přihlásit se na jednotlivé etapy i den předem do počtu připravených míst.
DH10N …. jednoduchá smajlíková trať
HDR ….. děti s doprovodem, jednoduchá smajlíková trať.
Upozornění:
Rankingový koeficient pro E1- E5 je 1.00. Denní závod jednotlivců s intervalovým startem. V kategoriích DH21 bude provedeno rozdělení do podkategorií podle stavu rankingu ke dni 21. 7. 2015. Max. počet českých závodníků DH21E-70, DH21A-70, DH21B-neomezeno. Celkové výsledky jsou součtem E1 – E5.
Kategorie TK, TL, HDR …. jednotlivé etapy se nesčítají. Start libovolně do času určeného v pokynech.
Směrné časy dle SŘ pro rok 2015. (klasika 80%, zkrácená 60%)
Sportovní program:
Čtvrtek     13. 8.   E1   krátká trať         15:00    1: 10 000     Schuster ml.
Pátek        14. 8.   E2   klasická trať       9:00     1: 10 000     Hadač st.
Sobota      15. 8.   E3   krátká trať         9:00     1: 10 000      Melecký M.
Sobota      15. 8.   E4   sprint                16:00   1: 5 000        Borunský
Neděle      16. 8.   E5   zkracená trať     9:00     1: 10 000      Glonek
Doprovodný program:
Pátek 14. 8. vložený sprint 17:00 1: 4 000 Holas (bez kódů, formou micro – O)
Kategorie pro vložený sprint:
D10, D12, D14, D16, D18, D21, D35, D45, D55
H10, H12, H14, H16, H18, H21, H35, H45, H55
Přihlášky:
Přihlašovacím systémem ORIS, vyjímečně (zahraniční) mailem na adresu: gp.silesia@email.cz, přihláška zaslaná e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď.
Platby:
Platby (Kč)/ termíny                            do 20.6.              do 31.7.
DH10-DH12, DH10N, HDR                     400                    550
Ostatní                                                   600                    800
TK, TL                                                    12 0/etapa          120/etapa
Camp                                                     350                    350
Půjčovné SI / etapa                                 30                      30
Startovné vložený sprint                         80                      100
Ostatní / 1 etapa                                    150                    200
DH10-DH12, DH10N, HDR / 1 etapa      100                    150
Po 31.7. jsou přihlášky přijímány jen do počtu připravených vakantů za dvojnásobné startovné.
Do 31.7. storno poplatek 50%, po 31. 7. vklady nevracíme.
Způsob úhrady:
na účet KB: č.ú.: 86-6957020267/0100, variabilní symbol: 1010xxxx, kde „xxxx“ je číslo Vašeho oddílu dle adresáře ČSOB. Platbu doložte při prezentaci. Při platbách ze zahraničí hradí poplatky odesílatel.
Ubytování:
Stanový camp: 12. 8. (od 16:00 hod.) – 16. 8. 2015. Cena zahrnuje servis mobilních WC, pitná a užitková voda, sprchy.
Trénink: Tréninková mapa v okolí centra.
Parkování: V prostoru centra. Parkovné se nevybírá.
Prezentace:
Středa 12. 8. od 16:00 do 21:00 hod. v centru závodů
Čtvrtek 13. 8. od 10:00 do 13:00 hod. v centru závodů
Mapy:
Autoři: Lenhart, Matula, Cigoš. Mapy budou vodovzdorně upraveny. Stav jaro 2015 dle platného mapového klíče.
Systém ražení: Sport Ident pro všechny kategorie.
Terén: Členitý terén skandinávského typu (kameny, skalky, …).
Vzdálenosti: Starty, cíle do 3 km, dostupno na kolech.
Stravování: V centru závodu teplá jídla, pití, stánky.
Funkcionáři:
Ředitel závodů:              Jana Kostková R3       +420 777 896 979
Technické záležitosti:    Jan Peřinka R3            +420 602 677 755
Sportovní záležitosti:     Mirek Hadač R1          +420 602 719 817
Hlavní rozhodčí:            Luděk Valík R2            +420 777 814 526
Upozornění:
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu v cíli. Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.
Startovné a camp zdarma:
Pro všechny závodníky pěšího OB, kteří jsou uvedení na seznamech reprezentantů pro rok 2015 v RD, JRD, VD. (A, B, U23) Platí pro přihlášky do 1. 5. 2015.