Rozpis

Grand Prix Silesia 2016

Mezinárodní 6 – Etapové závody v orientačním běhu

Datum konání: 14. – 17. července 2016 (čtvrtek – neděle)
Pořádající orgán, subjekt: OBO – Orientační běh Opava
Centrum: Velká Kraš, louka naproti chatovému táboru Habina
Shromaždiště E4, E5: Černá Voda, louka naproti penzionu Radost
Kategorie:
D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21AB, D35AB, D45AB, D55, D65, H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21AB, H35AB, H45AB, H55AB, H65, H70, H75
TK (kratší), TL (delší) fit kategorie, možnost přihlásit se na jednotlivé etapy i den předem do počtu připravených míst.
DH10N …. jednoduchá smajlíková trať
HDR ….. děti s doprovodem, jednoduchá smajlíková trať.
Trail-O (samostatný rozpis)
Upozornění:
Rankingový koeficient pro E1, E2, E4, E5, E6 je 1.00. Denní závod jednotlivců s intervalovým startem. V kategoriích DH21 bude provedeno rozdělení do podkategorií podle stavu rankingu ke dni 30. 6. 2016. Max. počet českých závodníků DH21A-70, DH21B-neomezeno. Celkové výsledky jsou vypočteny formou žebříčku (vítěz 100 bodů). Do celkových výsledků se počítá 5 nejlepších závodů. Kategorie TK, TL, HDR …. jednotlivé etapy se nesčítají. Start libovolně do času určeného v pokynech. Směrné časy dle SŘ pro rok 2016. (zkrácená ….. 70% klasika)
Sportovní program:
Čtvrtek     14. 7.          E1    sprint                         16:00       1: 5 000          Hadač st.
Pátek        15. 7.          E2    krátká trať                    9:00       1: 10 000        Borunský T.
Pátek        15. 7.          E3    sprint (bez kódů)        16:00       1: 5 000          Holas T.
Sobota      16. 7.          E4    krátká trať                    9:00       1: 10 000        Valík L.
Sobota      16. 7.          E5    krátká trať                  16:00       1: 10 000        Kovalčík T.
Neděle      17. 7.          E6    zkracená trať                9:00       1: 10 000        Schuster ml.
Přihlášky:
Přihlašovacím systémem ORIS, vyjímečně (zahraniční) mailem na adresu: gp.silesia@email.cz, přihláška zaslaná e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď.
Způsob úhrady:
na účet KB: č.ú.: 86-6957020267/0100, variabilní symbol: 1010xxxx, kde „xxxx“ je číslo Vašeho oddílu dle adresáře ČSOB. Platbu doložte při prezentaci. Při platbách ze zahraničí hradí poplatky odesílatel.
Ubytování:
Stanový camp: 13. 7. (od 16:00 hod.) – 17. 7. 2016. Cena zahrnuje servis mobilních WC, pitná a užitková voda, sprchy.
Parkování: V prostoru centra. Parkovné se nevybírá.
Prezentace:
Středa 13. 7. od 16:00 do 21:00 hod. v centru závodů
Čtvrtek 14. 7. od 10:00 do 14:00 hod. v centru závodů
Mapy:
Autoři: Lenhart, Cigoš, Kratochvíl, Sokolář. Mapy budou vodovzdorně upraveny. Stav jaro 2016 dle platného mapového klíče.
Systém ražení: SPORTident pro všechny kategorie.
Terén: Členitý terén skandinávského typu (kameny, skalky, …).
Vzdálenosti: Starty, cíle do 3 km, dostupno na kolech.
Stravování: V centru závodu teplá jídla, pití, stánky.
Funkcionáři:
Ředitel závodů:                 Jana Kostková   R3  +420 777 896 979
Technické záležitosti:       Jan Peřinka        R3  +420 602 677 755
Sportovní záležitosti:        Mirek Hadač      R1  +420 602 719 817
Hlavní rozhodčí:                Luděk Valík       R2  +420 777 814 526
Upozornění:
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu v cíli. Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.
Dresy:
V rámci přihlášky si můžete objednat celoděrovaný dres červené nebo zelené barvy za zvýhodněnou cenu (oproti ceně na závodech). Přímo v IS Oris nebo v e-mail přihlášce. Velikosti: XS, S, M, L, XL, XXL Cena: 500,- Kč

Platby (Kč)/ termíny do 31.5. do 3.7. po 3.7.
DH10-DH12, DH10N, HDR 450 600 700
Ostatní 700 900 1000
TK, TL 120/etapa 120/etapa 120/etapa
Camp 350 350 350
Půjčovné SI / etapa 30 30 30
Ostatní / 1 etapa 150 200 200
DH10-DH12, DH10N, HDR / 1 etapa 100 150 150
Po 3.7. jsou přihlášky přijímány jen dle možností pořadatele. Do 3.7. storno poplatek 50%, po 3. 7. vklady nevracíme.