Poděkování

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p.