Domapováno

Nové mapy pro GPS jsou na světě. Bludiště 1:10000 (ISOM), Strážný 1:4000 (ISSOM) a Blusiště 1:5000 (ISSOM). Prostor pro E1 je zmapován již rok.