Rozpis

Grand Prix Silesia 2021

Mezinárodní 4 – Etapové závody v orientačním běhu
Rozpis závodů

Datum konání: 16. – 18. července 2021 (pátek – neděle)

Pořadající orgán, subjekt: Orientační Běh Opava, z.s.

Centrum: pro E1 a E2: louka/pole na jižním okraji obce Jakubčovice. 49.8429636N, 17.9159922E
pro E3 a E4: parkovací plochy „Slepičárny“, 800m západně od obce Hlubočec49.8409367N, 17.9545997E

Kategorie:
D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21AB, D35AB, D45AB, D55, D65,
H 10, H12, H14, H16, H18, H20, H21AB, H35AB , H45AB, H 55AB, H65, H70, H75
P (kratší) pro začátečníky, T (delší) fit kategorie
DH 10N …. jednoduchá smajlíková trať
HDR …. jednoduchá smajlíková trať pro děti s doprovodem

Zařazení do soutěží: Ranking, Ranking veteránů. V kategorii žactva a dorostu licence B. Upozornění: Závod je vypsaný pro max 470 závodníků, s omezením služeb, které bylo na prázdninových závodech obvyklé (bez kempu, bez občerstvení, bez školky). V centru nebudou umístěny odpadkové koše, žádáme účastníky, aby byli připraveni odnést si svůj vlastní odpad z areálu závodů pryč, a také, aby soutěžící byli svým přístupem maximálně ohleduplní. Parkovné se nevybírá.

Rankingový koeficient: 1.00 (E1, E2, E3, E4), všechny etapy intervalový start. V kategoriích DH21 bude provedeno rozdělení do podkategorií podle stavu rankingu ke dni 30. 6. 2021. Max. počet závodníků DH21A – 50, ostatní bez omezení.

Sportovní program:

den         datum     etapa     popis          start     stavitel
Pátek 16.7. E1 krátká 15:30 Tomáš Kovalčík
Sobota 17.7. E2 krátká 9:30 Tomáš Borunský
Sobota 17.7. E3 krátká 15:30 Evžen Kostka
Neděle 18.7. E4. zkracená 9:30 Tomáš Holas

Prezentace: Pátek 16. 7. od 13:00 do 15:00 hodin v centru pro E1/E2, samoobslužný výdej oddílových obálek a startovních čísel.

Přihlášky: V IS ORIS, ze zahraniční mailem na adresu: gp.silesia@email.cz, přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď. Přihlášky na jednotlivé etapy nejsou možné.

Výsledky: Pouze on-line na zveřejněných odkazech, do celkových výsledků GPS 2021 (Velké ceny Slezska 2021) se počítá součet etap E1 + E2 + E3 + E4. V kategoriích T, P, HDR se jednotlivé etapy nesčítají. Start libovolně do času určeného v pokynech.

Mapy:

etapa    mapa       měřítko                  klíč                      formát    ekv.    směrný čas  
E1 Klokoč 1:10 000 / 7 500 ISOM 2017-2 A4 5 m 20-35 min.
E2 Raduňka 1:10 000 / 7 500 ISOM 2017-2 A4 5 m 20-35 min.
E3 Klokoč 1:10 000 / 7 500 ISOM 2017-2 A4 5 m 20-35 min.
E4 Raduňka 1:10 000 / 7 500 ISOM 2017-2 A4 5 m 25-60 min.

Autor map Bob Háj. Vodovzdorná úprava, stav léto 2021. Směrné časy úměrně pro kategorie.

Ubytování: Viz doporučení na stránkách závodu silesia.obopava.cz/silesia_2021

Platby (Kč) / termíny do 31.5.  
DH10-DH12, DH10N, HDR 500
Ostatní kategorie 750
Půjčovné SI 200

 

Přihlášky neuhrazené do 31.5.2021 propadají ve prospěch náhradníků, tito musí provést úhradu do 3 pracovních dnů (v opačném případě je vyzván další náhradník v pořadí).
Odhlášky do 31.5.2021 – vrácení celého startovného, po tomto datu storno poplatek ve výši startovného.

Způsob úhrady startovného: Na účet KB: č.ú.: 86-6957020267/0100, variabilní symbol: 1010xxxx, kde „xxxx“ je číslo Vašeho oddílu dle adresáře ČSOS. Platby ze zahraničí SWIFT Code: KOMBCZPP, IBAN: CZ6401000000866957020267, poplatky hradí odesílatel.

Systém ražení: Sport Ident pro všechny kategorie.

Terén: Mírně kopcovitý se spoustou porostových tvarů (náletový porost); nepravidelná síť cest (většinou nevýrazných)

Vzdálenosti: E1-E4 budou prostory startu i cíle ve vzdálenosti do 2000 m, viz pokyny.

Upozornění: Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu v cíli. Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí sám.

Protesty: Písemně doložené vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 25.1 osobně, podle čl. 25.2 e-mailem na adresu hadac@nord-service.cz.

Funkcionáři:
Ředitel závodů: Martin Schuster +420 739 242 975
Hlavní rozhodčí: Miroslav Hadač (R1) +420 602 719 817

Rozpis byl schválen ředitelem a hlavním rozhodčím dne 28. 3. 2021.