Rozpis

Grand Prix Silesia 2022

Mezinárodní 4etapové závody v orientačním běhu

Rozpis závodů

Datum konání: 8. – 10. července 2022 (pátek–neděle)

Pořádající orgán, subjekt: Orientační Běh Opava, z.s.

Centrum:
Louka na jihovýchodním okraji obce Skřípov, https://en.mapy.cz/s/kukugameva, 

Kategorie:
D10, D12, D14, D16, D18, D21AB, D35AB, D45AB, D55, D65,
H10, H12, H14, H16, H18, H21AB, H35AB, H45AB, H55AB, H65, H70, H75
P = (kratší) pro začátečníky, T = (delší) fit kategorie,
D10N, H10N = jednoduchá trať značená „smajlíky“.
V kategorii HDR, startují na smajlíkové trati děti s doprovodem rodičů (dospělé osoby).

Upozornění:
V centru závodu budou umístěny odpadkové́ koše pouze při občerstvení, žádáme účastníky, aby byli připraveni odnést si vlastní odpad z areálu závodů pryč, a také, aby soutěžící byli svým přístupem maximálně ohleduplní k životnímu prostředí.

Zařazení do soutěží:
DH21 do Rankingu sekce OB, veteránské kategorie do veteránského rankingu pro všechny etapy. V žákovských a dorosteneckých kategoriích možnost získání licence B.
Ranking koeficient = 1.00 (E1, E2, E3, E4), všechny etapy mají intervalový start.
V kategoriích DH21 bude provedeno rozdělení do podkategorií podle stavu Ranking ke dni 30. 6. 2022. Maximální počet závodníků DH21A – 50, ostatní bez omezení. V kategoriích T, P, HDR se jednotlivé etapy nesčítají, startuje se libovolně do času určeného v pokynech.

Sportovní program:

Den           Datum     Etapa      Typ               Start       Stavitel                    
Pátek 8.7. E1 Krátká 16:00 Adam Valík
Sobota 9.7. E2 Krátká 10:00 Jaromír Mielec
Sobota 9.7. E3 Krátká 16:00 Martin Sklenář
Neděle 10.7. E4 Zkrácená 10:00 Tomáš Holas (hl.)

Prezentace:
pátek 8.7. od 13:30 do 15:00 hodin v centru závodu, samoobslužný výdej oddílových obálek a startovních čísel.

Výsledky:
Průběžné výsledky v centru závodů a na on-line odkazech uvedených na http://silesia.obopava.cz/silesia_2022/. Do celkových výsledků GPS 2022 se počítá součet etap E1 + E2 + E3 + E4.

Mapy:

Etapa   Mapa      Měřítko                   Klíč                     Rozměr  Ekv.       Směrný čas.    
E1 Bleška 1:10 000 / 7 500 ISOM 2019-2 A4 5,0 m 20 – 35 min.
E2 Bleška 1:10 000 / 7 500 ISOM 2019-2 A4 5,0 m 20 – 35 min.
E3 Bleška 1:10 000 / 7 500 ISOM 2019-2 A4 5,0 m 20 – 35 min.
E4 Bleška 1:10 000 / 7 500 ISOM 2019-2 A4 5,0 m 25 – 60 min.

Měřítko 1:7500 od kategorie DH45 a výše.

Autoři mapy:
Petr Mareček, Zdeněk Lenhart, Evžen Cigoš, Jan Potštejnský. Vodovzdorná úprava (Yupo), stav jaro 2022. Směrné časy úměrně pro kategorie.

Ubytování:
Viz doporučení na ubytování v Opavě a okolí na stránkách závodu http://silesia.obopava.cz/silesia_2022/

Občerstvení:
v centru závodu bude k dispozici jednoduché občerstvení (párek, klobása, káva, pivo, limo)

Přihlášky:
V informačním systému ORIS.
Účastníci ze zahraniční se mohou přihlásit mailem na adresu: gp.silesia@email.cz,  přihláška zaslaná e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď.

Platby (Kč) / termíny do 31.5. do 19.6. do 1.7.

Platby (Kč) / termíny            do 31.5.         do 19.6.       do 1.7.       
DH10-DH12, DH10N 500 750 950
T, P, HDR 500 500 500
T, P, HDR / etapa 150 150 150
Ostatní 750 1000 1400
Půjčovné SI / GPS 200 200 200
Půjčovné SI / etapa 50 50 50
Storno poplatek 50% 75%

Po datu 1.7. jsou přihlášky přijímány jen do počtu připravených vakantů za dvojnásobné startovné.
Na jednotlivé etapy je možno se přihlásit pouze do kategorií T, P, HDR.
Poplatek za parkovné se nevybírá.

Způsob úhrad startovného:
Na účet KB: č.ú.: 86-6957020267/0100, variabilní symbol: 1010xxxx, kde „xxxx“ je číslo Vašeho oddílu dle adresáře ČSOS. Platbu doložte při prezentaci.
Platby ze zahraničí SWIFT Code: KOMBCZPP, IBAN: CZ6401000000866957020267, poplatky hradí odesílatel.

Systém ražení: SportIdent (bezkontaktní) pro všechny kategorie.

Terén: Převážně rovinatý se spoustou porostových tvarů (náletový porost); pravidelná síť cest, množství melioračních rýh

Vzdálenosti:
E1-4 budou prostory startu i cíle ve vzdálenosti do 2000 m od centra, viz pokyny.
Parkoviště centrum = 0m

Upozornění:
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu v cíli. Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí sám.
Pořadatel nezajišťuje hlídání dětí.

Protesty:
Písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 25.1 osobně, podle čl. 25.2 e-mailem na adresu hadac@nord-service.cz.

Funkcionáři:
Ředitel závodů: Martin Schuster +420 739 242 975
Hlavní rozhodčí: Miroslav Hadač (R1) +420 602 719 817

Rozpis byl schválen ředitelem a hlavním rozhodčím dne 19. 4. 2022.