Rozpis

Grand Prix Silesia 2022

Mezinárodní 4etapové závody v orientačním běhu

Rozpis závodů

Datum konání: 8. – 10. července 2022 (pátek–neděle)

Pořádající orgán, subjekt: Orientační Běh Opava, z.s.

Centrum:
Louka na jihovýchodním okraji obce Skřípov, https://en.mapy.cz/s/kukugameva, 

Kategorie:
D10, D12, D14, D16, D18, D21AB, D35AB, D45AB, D55, D65,
H10, H12, H14, H16, H18, H21AB, H35AB, H45AB, H55AB, H65, H70, H75
P = (kratší) pro začátečníky, T = (delší) fit kategorie,
D10N, H10N = jednoduchá trať značená „smajlíky“.
V kategorii HDR, startují na smajlíkové trati děti s doprovodem rodičů (dospělé osoby).

Upozornění:
V centru závodu budou umístěny odpadkové́ koše pouze při občerstvení, žádáme účastníky, aby byli připraveni odnést si vlastní odpad z areálu závodů pryč, a také, aby soutěžící byli svým přístupem maximálně ohleduplní k životnímu prostředí.

Zařazení do soutěží:
DH21 do Rankingu sekce OB, veteránské kategorie do veteránského rankingu pro všechny etapy. V žákovských a dorosteneckých kategoriích možnost získání licence B.
Ranking koeficient = 1.00 (E1, E2, E3, E4), všechny etapy mají intervalový start.
V kategoriích DH21 bude provedeno rozdělení do podkategorií podle stavu Ranking ke dni 30. 6. 2022. Maximální počet závodníků DH21A – 50, ostatní bez omezení. V kategoriích T, P, HDR se jednotlivé etapy nesčítají, startuje se libovolně do času určeného v pokynech.

Sportovní program:

Den           Datum     Etapa      Typ               Start       Stavitel                    
Pátek 8.7. E1 Krátká 16:00 Adam Valík
Sobota 9.7. E2 Krátká 10:00 Jaromír Mielec
Sobota 9.7. E3 Krátká 16:00 Martin Sklenář
Neděle 10.7. E4 Zkrácená 10:00 Tomáš Holas (hl.)

Prezentace:
pátek 8.7. od 13:30 do 15:00 hodin v centru závodu, samoobslužný výdej oddílových obálek a startovních čísel.

Výsledky:
Průběžné výsledky v centru závodů a na on-line odkazech uvedených na http://silesia.obopava.cz/silesia_2022/. Do celkových výsledků GPS 2022 se počítá součet etap E1 + E2 + E3 + E4.

Mapy:

Etapa   Mapa      Měřítko                   Klíč                     Rozměr  Ekv.       Směrný čas.    
E1 Bleška 1:10 000 / 7 500 ISOM 2019-2 A4 5,0 m 20 – 35 min.
E2 Bleška 1:10 000 / 7 500 ISOM 2019-2 A4 5,0 m 20 – 35 min.
E3 Bleška 1:10 000 / 7 500 ISOM 2019-2 A4 5,0 m 20 – 35 min.
E4 Bleška 1:10 000 / 7 500 ISOM 2019-2 A4 5,0 m 25 – 60 min.

Měřítko 1:7500 od kategorie DH45 a výše.

Autoři mapy:
Petr Mareček, Zdeněk Lenhart, Evžen Cigoš, Jan Potštejnský. Vodovzdorná úprava (Yupo), stav jaro 2022. Směrné časy úměrně pro kategorie.

Ubytování:
Viz doporučení na ubytování v Opavě a okolí na stránkách závodu http://silesia.obopava.cz/silesia_2022/

Občerstvení:
v centru závodu bude k dispozici jednoduché občerstvení (párek, klobása, káva, pivo, limo)

Přihlášky:
V informačním systému ORIS.
Účastníci ze zahraniční se mohou přihlásit mailem na adresu: gp.silesia@email.cz,  přihláška zaslaná e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď.

Platby (Kč) / termíny do 31.5. do 19.6. do 1.7.

Platby (Kč) / termíny            do 20. 6.        do 1.7.       po 1.7.       
DH10-DH12, DH10N 500 750 950
T, P, HDR 500 500 500
T, P, HDR / etapa 150 150 150
Ostatní 750 1000 1400
Půjčovné SI / GPS 200 200 200
Půjčovné SI / etapa 50 50 50
Storno poplatek 50% 100%

Po datu 1.7. jsou přihlášky přijímány jen do počtu připravených vakantů za dvojnásobné startovné.
Na jednotlivé etapy je možno se přihlásit pouze do kategorií T, P, HDR.

Způsob úhrad startovného:
Na účet KB: č.ú.: 86-6957020267/0100, variabilní symbol: 1010xxxx, kde „xxxx“ je číslo Vašeho oddílu dle adresáře ČSOS. Platbu doložte při prezentaci.
Platby ze zahraničí SWIFT Code: KOMBCZPP, IBAN: CZ6401000000866957020267, poplatky hradí odesílatel.

Systém ražení: SportIdent (bezkontaktní) pro všechny kategorie.

Terén: Převážně rovinatý se spoustou porostových tvarů (náletový porost); pravidelná síť cest, množství melioračních rýh

Vzdálenosti:
E1-4 budou prostory startu i cíle ve vzdálenosti do 2000 m od centra, viz pokyny.
Parkoviště centrum = 0m

Upozornění:
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu v cíli. Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí sám.
Pořadatel nezajišťuje hlídání dětí.

Protesty:
Písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 25.1 osobně, podle čl. 25.2 e-mailem na adresu hadac@nord-service.cz.

Funkcionáři:
Ředitel závodů: Martin Schuster +420 739 242 975
Hlavní rozhodčí: Miroslav Hadač (R1) +420 602 719 817

Rozpis byl schválen ředitelem a hlavním rozhodčím dne 19. 4. 2022.