Rozpis

GRAND PRIX SILESIA 2023

MEZINÁRODNÍ 4 – ETAPOVÉ ZÁVODY V ORIENTAČNÍM BĚHU
Rozpis závodů

 

Datum konání: 14. – 16. 7. 2023 (pátek – neděle)

Pořadající orgán, subjekt: Orientační Běh Opava, z.s.

Centrum: Louka na jihozápadním okraji obce Skřipov, https://en.mapy.cz/s/kukugameva

Kategorie:
D10, D12, D14, D16, D18, D21AB, D35AB, D45AB, D55, D65,
H10, H12, H14, H16, H18, H21AB, H35AB, H45AB, H55AB, H65, H70, H75
P = (kratší) pro začátečníky
D10N, H10N = jednoduchá trať značená „smajlíky“.
V kategorii HDR, startují na smajlíkové trati děti s doprovodem rodičů (dospělé osoby).

Zařazení do soutěží:
DH21 do Rankingu sekce OB, veteránské kategorie do veteránského rankingu pro všechny etapy. V žákovských a dorosteneckých kategoriích možnost zisku licence B.

Upozornění:
V centru závodu budou umístěny odpadkové koše pouze při občerstvení, žádáme účastníky, aby byli připraveni odnést si vlastní odpad z areálu závodů pryč, a také, aby soutěžící byli svým přístupem maximálně ohleduplní k životnímu prostředí.

Rankingový koefi cient:
1.00 (E1, E2, E3, E4), všechny etapy mají intervalový start. V kategoriích DH21 bude provedeno rozdělení do podkategorií podle stavu Ranking ke dni 30. 6. 2023. Maximální počet závodníků DH21A – 50, ostatní bez omezení.

Sportovní program:               popis:                                 start:
Pátek 14.7.                              E1 krátká                             16:00
Sobota 15.7.                            E2 krátká                             10:00
Sobota 15.7.                            E3 krátká                             16:00
Neděle 16.7.                            E4 zkrácená                         10:00

Prezentace:
Pátek 14. 7. od 13:30 do 15:00 hodin v centru závodu.
Dohlášky na místě za základní startovné jen do kat. HDR a P (do počtu připravených map). Do ostatních kategorií za zvýšené startovné, pokud bude volné místo. Je možno se přihlásit i na jednotlivé etapy. Výdej náramků pro camp.

Přihlášky:
V IS ORIS. Účastníci ze zahraniční se mohou přihlásit mailem na adresu: gp.silesia@email.cz, přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď.

Výsledky:
Průběžné výsledky v centru závodů a na on-line odkazech uvedených na www. Do celkových výsledků se počítá součet etap E1 + E2 + E3 + E4. V kategoriích P, HDR se jednotlivé etapy nesčítají (startuje se libovolně do času určeného v pokynech).

Mapy:                  měřítko                                formát     ekv.              směrný čas
E1   Bleška            1:10 000 / 7 500 ISOM           A4            5,0 m            20 – 35 min.
E2   Bleška            1:10 000 / 7 500 ISOM           A4            5,0 m            20 – 35 min.
E3   Bleška            1:10 000 / 7 500 ISOM           A4            5,0 m            20 – 35 min
E4   Bleška            1:10 000 / 7 500 ISOM           A4            5,0 m            25 – 60 min.
Měřítko 1:7500 od kategorie DH45 a výše. Směrné časy úměrně pro kategorie.

Autoři mapy:
Petr Mareček, Zdeněk Lenhart, Evžen Cigoš, Jan Potštejnský
Vodovzdorná úprava (Yupo), stav jaro 2022 (revize jaro 2023).

Ubytování na posteli: Viz doporučení na ubytování v Opavě a okolí na stránkách závodu.

Camp: V těsné blízkosti centra, pitná voda, WC, mytí, občerstvení.

Parkovné: 100,- Kč pro všechny etapy (3 dny), 50,- Kč (1 den), vybíráno při vjezdu.

Způsob úhrady startovného:
Na účet KB: č.ú.: 86-6957020267/0100, variabilní symbol: 1010xxxx, kde „xxxx“ je číslo Vašeho oddílu dle adresáře ČSOS. Platbu doložte při prezentaci.
Platby ze zahraničí SWIFT Code: KOMBCZPP, IBAN: CZ6401000000866957020267, poplatky hradí odesílatel.

 Platby (Kč) / termíny do 1.7. do 9.7. po 9.7.
 DH10-DH12, DH10N 400/150 500/175 600/200
 P,HDR 400/150 400/150 400/150
 Ostatní 600/200 800/250 1000/300
 Camp 300 300 300
 Půjčovné SI 200/50 200/50 200/50
 Storno poplatek 0% 40% 60%
 Po datu 9. 7. jsou přihlášky přijímány jen do počtu připravených vakantů. 

Systém ražení: SportIdent (bezkontaktní) pro všechny kategorie.

Terén: Převážně rovinatý se spoustou porostový ch tvarů (ná letový porost); pravidelná sí ť cest, množství melioračních rýh.

Vzdálenosti:
E1- 4 budou prostory startu i cíle ve vzdálenosti 0 – 1000 m od centra, viz pokyny.
Parkoviště centrum = 0 m, Camp centrum 0m.

Upozornění:
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu v cíli. Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí sám. Pořadatel nezajišťuje hlídání dětí.

Protesty:
Písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 25.1 osobně, podle čl. 25.2 e-mailem na adresu hadac@nord-service.cz.

Funkcionáři:
Ředitel závodů: Martin Schuster +420 739 242 975
Hlavní rozhodčí: Miroslav Hadač (R1) +420 602 719 817

Rozpis byl schválen ředitelem a hlavním rozhodčím dne 28. 12. 2022.