Sloučení kategorií

Pořadatelé se rozhodli sloučit kategorie takto:
D20 + D21B + D21A = D21A
D35A + D35B = D35
D45A + D45B = D45
D60 + D65 = D60
H20 + H21B + H21A = H21A
H35A + H35B = H35
H45A + H45B = H45
H55A + H55B = H55
H65 + H70 = H65