Domapováno

11 22 333Byla přemapována jižní část prostoru, která nebyla využita několik let  (autoři Zdeněk Lenhart a Evžen Cigoš).

SS1SS2Pro lesní sprint máme zapůjčenou (Silva O-Camp) novou mapu nového (orientačně velmi zajímavého) prostoru v těsné blízkosti centra v měřítku 1:5000 a ekvidistance 2,5 m.