Sloučení kategorií

Některé kategorie byly sloučeny. Aktuální stav je v IS ORIS. Pokud budete požadovat přeřazení do jiné kategorie, zašlete požadavek na mail: gp.silesia@email.cz