Pokyny

Pokyny pro závody (formát PDF): Textová část, Obrazová část.