Rozpis

Grand Prix Silesia 2020

Mezinárodní 4 – Etapové závody v orientačním běhu

Rozpis závodů

Datum konání: 17. – 19. července 2020 (pátek – neděle)
Pořadatel: Orientační Běh Opava, z.s.
Centrum: Bohdanovice – hřiště, (pro E2 Mladecko-Kyselka cca 10 km, dojezd autem, na kole)

Kategorie:
D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21AB , D35AB , D45AB , D55, D65, H 10, H12, H14, H16, H18, H20, H21AB , H35AB , H45AB , H 55AB , H65, H70, H75
P (kratší) pro začátečníky, T (delší) fit kategorie, možnost přihlásit se na jednotlivé etapy i den předem do počtu připravených míst.
DH 10N …. jednoduchá smajlíková trať
HDR ….. děti s doprovodem, jednoduchá smajlíková trať.

Upozornění:
Rankingový koeficient =1.00 (E1, E2, E3, E4). Všechny etapy intervalový start. V kategoriích DH21 bude provedeno rozdělení do podkategorií podle stavu rankingu ke dni 30. 6. 2020. Max. počet závodníků DH21A-50, ostatní bez omezení. V kategoriích T, P, HDR se jednotlivé etapy nesčítají. Start libovolně do času určeného v pokynech.

Sportovní program:
                                    popis:              start:    stavitel:
Pátek      17.7.      E1      krátká              16:00     Kostka Jiří, Kostková Jana
Sobota    18.7.      E2      krátká              10:00     Valík Adam, Valík Luděk
Sobota    18.7.      E3      sprint lesní       16:00     Čech Vít, Peřinka Jan
Neděle    19.7.      E4      zkrácená          10:00     Kovalčík Tomáš, Holas Tomáš

Prezentace:
pátek 17. 7. od 13:00 do 15:00 hod. v centru závodů.

Výsledky:
Vyhlašovaní jsou vítězové jednotlivých etap (kromě kategorie T, P, HDR). Celkově pak první 3 v každé kategorii (mimo T, P a HDR). Všechny děti v kategorie HDR jsou odměňovány ihned po proběhnutí cílem. Do celkových výsledků GPS pro vyhlašování se počítá součet etap E1 + E2 + E3 + E4.

Mapy:
        autor mapy:            měřítko:              formát:         ekv:         směrný čas:
E1    Zdeněk Lenhart        1 : 10 000/7500    ISOM    A4    5,0 m       20 – 35 min.
E2    Zdeněk Lenhart        1 : 10 000/7500    ISOM    A4    5,0 m       20 – 35 min.
E3    Zdeněk Lenhart        1 : 4 000                ISSOM  A4    2,5 m       15 – 20 min.
E4    Zdeněk Lenhart        1 : 10 000/7500    ISOM    A4    5,0 m       25 – 60 min.
Měřítko 1:7500 od kategorie DH45.
Vodovzdorná úprava. Stav duben 2010. Směrné časy úměrně pro kategorie.

Ubytování:
Stanový camp: 16. 7. 2020 (od 18:00 hod.) – 19. 7. 2020. Servis mobilních WC, napojení pitné a užitkové vody, sprchy a catering teprve od 17. 7. 12:00 hod.

Přihlášky:
V informačním systému Oris. Výjimečně (zahraniční) mailem na adresu: gp.silesia@email.cz, přihláška zaslaná e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď.

Platby (Kč) / termíny do 31.5. do 28.6. do 12.7.
DH10-DH12, DH10N 350 500 700
T, P, HDR 350 350 350
Ostatní 500 700 1000
DH10-DH12, DH10N / etapa 100 150 200
T, P, HDR / etapa 100 100 100
Ostatní / etapa 150 200 250
Camp (i nestartující) 250 250 250
Půjčovné SI / etapa 40 40 40
Po 12.7. jsou přihlášky přijímány jen do počtu připravených vakantů za dvojnásobné startovné.
Storno poplatek do 12.7. je 50%, od 13.7. pak 100%.

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkování: V prostoru centra závodů. Parkovné 100,- Kč, vybíráno jednorázově na celý pobyt. (Platí i pro parkoviště E1, Deštné)

Způsob úhrady:
Na účet KB: č.ú.: 86-6957020267/0100, variabilní symbol: 1010xxxx, kde „xxxx“ je číslo Vašeho oddílu dle adresáře ČSOB. Platbu doložte při prezentaci. Při platbách ze zahraničí hradí poplatky odesílatel.

Systém ražení: Sport Ident pro všechny kategorie.

Terén:
Členitý, břidlicové lomy, jezírka. Nebezpečí pořezání o štípané břidlice, nebezpečné, ale označené lomy.

Vzdálenosti:
E1, E2, E3, E4 – start i cíl ve vzdálenosti do 2000 m z centra (E2 má jiné centrum), viz pokyny.

Upozornění:
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu v cíli. Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí sám.

Protesty:
Písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 25.1 osobně, podle čl. 25.2 e-mailem adresu hadac@nord-service.cz

Dětská herna:
Organizátor zřídí hernu pro děti předškolního věku, kde se mohou zdržovat děti s rodiči, popřípadě s jinou zodpovědnou osobou. Herna nebude mít pedagogický, ani jiný dozor, budou k dispozici jednoduché hračky, základní přístřešek (oddílový stan). Prosím využívejte jen po nezbytně nutnou dobu, otevřeno vždy 30 min před startem 00.

Stravování: V centru závodu teplá jídla, stánky.

Funkcionáři:
Ředitel závodů:     Martin Schuster         +420 739 242 975
Hlavní rozhodčí:    Mirek Hadač (R1)       +420 602 719 817

Rozpis byl schválen ředitelem a hlavním rozhodčím závodů dne 5.9. 2019.