Aktuální informace

Vzhledem k aktuální situaci a predikci dalšího možného vývoje, jsme se rozhodli zvolit obdobnou strategii jako sekce OB. Preferujeme jistotu bezproblémového uspořádání akce bez zbytečných rizik jak pro Vás závodníky, nás pořadatele, a také pro místní obyvatele dotčených obcí. Sportovní část nebude nijak ochuzena, GPS proběhne v rozsahu původně plánovaných čtyř etap. Počet startujících omezujeme na 450. Camp ani jiné ubytování však nebudeme moci zajistit (využijte prosím nabídku profesionálních ubytovacích služeb a campů v oblasti přehrad Kružberk, Slezská Harta, či okolí města Vítkov/Budišov). Občerstvení v centru závodů bude odpovídat platným nařízením v daném čase (kupříkladu dle současných nařízení to nyní není možné vůbec).

Z logistických důvodů, abychom volná místa mohli nabídnout náhradníkům, Vás laskavě žádáme o uhrazení startovného nejpozději do 31.5.2020. Nezaplacená místa pak budou ode dne 5.6.2020 poskytnuta dalším zájemcům (náhradníkům). Každá další přihláška, pokud nebude do 3 pracovních dnů uhrazena, bude zrušena. Přihlášky na místě již nebudou možné.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na brzkou shledanou při Grand Prix Silesia 2020.