Aktuální informace

S ohledem na mimořádné opatření č.15/2020 KHS MSK provádíme zpřísňující organizační opatření:
– Rozdělujeme parkování na několik sektorů v místě centra a na přilehlých silnicích (vše bezplatně). Dodržujte pokyny organizátorů parkování (min. vzdálenost mezi auty 2m)
– Minimalizujte pohyb a pobyt v centru na nejkratší nutnou dobu. Zdržujte se pokud možno v těsné blízkosti svých dopravních prostředků.
– Centrum jsme rozdělili do několika sektorů, abychom splnili podmínky platného nařízení.
– Cestou na start a z cíle se neshlukujte, dodržujte předepsané odstupy.
– Při vyčítání dodržujte rozestupy a neprodleně opouštějte prostor.
– Po absolvování závodů prosím co nejrychleji opusťte centrum závodů a parkoviště.
– Pokyny, startovky a výsledky sledujte na stránkách závodů (Orisu)