Vysvětlení

Jako pořadatelé GPS 2020 bedlivě sledujeme informace o epidemiologické situaci, nejčetnější výskyt nakažených máme u nás v M-S kraji (297 nemocných COVID-19 na 100 tis obyvatel), nejpostiženějšími jsou nyní okresy Karviná a Frýdek Místek. Nejen z tohoto důvodu jsme od začátku příprav závodů kladli důraz na to, abychom mohli závody uspořádat a nemuseli je posléze rušit, abychom nedali vedení dotčených obcí, jejím obyvatelům, popřípadě jiným orgánům (např. hygienické stanice) důvod se domnívat, že by účastníci GPS 2020 mohli být potenciálním či skutečným zdrojem nákazy.

Tento přístup však s sebou přinese snížení komfortu závodníků, ne vše bude jako dříve, níže uvedeme hlavní změny:

  • prosíme účastníky, aby dodržovali doporučená všeobecná hygienická opatření proti šíření koronaviru, mějte s sebou prosím k dispozici roušky
  • veškeré organizační záležitosti prosím řešte předem v IS ORIS, popř. mailem před závodem (SI čip, atp)
  • nebude možnost se delší dobu zdržovat, popř. přenocovat na shromaždišti, také bez možnosti umývání
  • letos také nebudeme poskytovat občerstvení z kuchyně našeho šéfkuchaře (a amatérského letce) Bohdana Krmáška, nebudeme prodávat nápoje
  • k naší lítosti, nebudeme podávat občerstvení v cíli, ani na trati (cesty na start vedou přes cíl, můžete si zde ponechat věci a vlastní občerstvení)
  • požadavek na maximální čistotu a úklid veškerých prostor (parkoviště, cesty na start/z cíle), vedení obce vzneslo obavy, že by po sobě závodníci nechtěli uklidit, věřím, že nezklameme a závodníci si vlastní odpad odvezou
  • při respektování nařízení a doporučení vlády ČR jsme se také rozhodli na závodech držet pouze omezený počet pořadatelů, abychom limitovali kontakty se závodníky na minimum
  • startovní listiny budou koncipovány tak, aby oddíly v etapě startovaly pokud možno maximálně pohromadě
  • prosím parkujte dle pokynů pořadatelů pouze na vyhrazených místech